Eliminace rizik
Předchozí článek Další článek

Jak správně nastavit kvalitní ochranu na cestách, abyste si dovolenou skutečně užili.

25.7.2022 | MGR. ING. PAVEL PLÍVA

Cestovní pojištění patří k produktům, které lze sjednat pohodlně, rychle a online, a to s okamžitou platností. Někdy jím člověk již disponuje, aniž by si to uvědomoval. I zdarma jej totiž někdy banky poskytují k platební kartě. Vždy se ale vyplatí být na pozoru. Ať už si budete pojištění sjednávat nebo je již máte jako doplňkový produkt, mějte přehled o tom, co pojištění zahrnuje, jaká jsou krytá rizika a výše pojistného plnění. Náklady za léčení v zahraniční se mohou vyšplhat na neuvěřitelné částky.

Cestovní pojištění kryje veškeré léčebné výlohy, ke kterým patří zejména náklady spojené s onemocněním, s různými úrazy a v nejhorším případě se pojišťovna postará i o nutnou repatriaci těla zpět domů. Při výběru vhodného cestovního pojištění se dívejte spíše než po ceně na výši limitů léčebných výloh. Náklady za léčení v zahraniční se mohou vyšplhat na neuvěřitelné částky, a jakmile limity pojištění přečerpáte, platíte si zbytek sami. Pro Evropu doporučujeme limit minimálně 5 milionů korun za osobu.
 

V Evropě si s modrou kartičkou české zdravotní pojišťovny nevystačíte

Každý občan České republiky, který si hradí zdravotní pojištění, disponuje Evropským průkazem zdravotního pojištění. Tato modrá kartička vám sice zajistí základní zdravotní pojištění. To ale pokryje pouze základní nutnou péči, která se dostává rovněž občanům dané země v rámci povinného zdravotního pojištění.

Každý další speciální zákrok si budete muset zaplatit sami, neboť to už nespadá pod nutnou péči. V některých zemích se dokonce platí spoluúčast, což se netýká jen vás jako cizince, ale je to všeobecné pravidlo týkající se i místních obyvatel. S kartičkou zdravotní pojišťovny vás většinou ošetří pouze státní nemocnice financované z veřejných zdrojů, které ale bohužel vždy nemusí dosahovat takové kvality, na jakou jsme zvyklí v Česku.
 

Pojištění dalších rizik i asistenční služby

Ke každému cestovnímu pojištění je možné si sjednat ještě další připojištění. Týkají například úrazového pojištění, pojištění zavazadel, pojištění rizikových sportů (např. potápění s dýchacím přístrojem, let na padáku atd.), pojištění odpovědností za škodu, ale i pojištění storno poplatku při zrušení zájezdu.

Pojištění pro cesty do zahraničí obsahuje rovněž asistenční služby. Ty vám mohou výrazně usnadnit řešení nastalé situace. Pokud například potřebujete lékařskou pomoc, asistenční služba vám doporučí lékaře, se kterými spolupracuje a kteří nevyžadují platbu od pacienta. Nebo zajistí platební garance a platbu přímo zdravotnickému zařízení bez toho, že byste museli něco hradit hotově.

Dále pokud v zahraničí budete z rozhodnutí ošetřujícího lékaře upoutáni na lůžko a budete potřebovat opatrovníka, pojišťovna uhradí přiměřené výlohy na jeho přepravu, ubytování, stravování a cestovní pojištění. Obdobně se postará o vaše spolucestující děti mladší 18 let (pokud jsou rovněž pojištěny). Výlohy na ubytování a stravování uhradí ovšem jen do určité výše. Obdobně pomůže v případě ztráty zavazadel, odpovědnosti za škody, pokud máte tato připojištění sjednaná.
 

Na co si dát pozor při sjednávání cestovního pojištění

KAM JEDU - nutné je znát zónu, do které člověk cestuje. V některých pojišťovnách můžete vybírat jednotlivé země, jinde je v nabídce Evropa, svět a třetí země. Nezapomeňte vybrat správnou zónu například, Ppokud jedete do USA, kde je zdravotnický systém nastaven odlišně od našeho, je třeba zvolit správnou zónu.[LP1] 

S KÝM JEDU – na jednu pojistnou smlouvu můžete pojistit i své blízké, včetně dětí. Nemusíte se tak starat o několik smluv dohromady a vystačíte si s jedinou. U některých pojišťoven můžete sjednat i cenově výhodné tzv. rodinné pojištění, kde jsou pojištěny dvě dospělé osoby (rodiče) a nezletilé děti.

JAK DLOUHO TAM BUDU – mějte na paměti délku pobytu v zahraničí a sjednávejte pojištění na dostatečně dlouhé období. Pojistit se je třeba před cestou, aby pojištění začalo platit okamžitě. „Pokud na to zapomenete a pojistíte se až v zahraničí, pak počítejte s tím, že taková pojistka začne platit ve většině případů až za několik dnů. Např. u ČPP je tato doba rovna třem dnům a u některých pojišťoven cestovní pojištění zpětně již nesjednáte,“ upozorňuje Pavel Plíva.

CO TAM BUDU DĚLAT – často nás může zlákat nabídka různých vodních atrakcí. Na to je ale nutné myslet dopředu, abyste se případně pojistili na rizikové nebo adrenalinové sporty. Patří mezi ně např. jízda na vodním skútru či potápění na volném moři (do hloubky nebo s dýchacími přístroji, šnorchlování je bez připojištění). Toto připojištění je třeba sjednat před cestou, připojistit se zpětně už je problém. Pokud se nepřipojistíte a něco se stane, veškeré výlohy platíte vy.
 

Pozor na výluky

I cestovní pojištění má stanovené výluky, kdy pojišťovna neplní. S těmito podmínkami se řádně seznamte.

Které výluky jsou nejčastější?

  • Je země, do které cestujete bezpečná? Jejich seznam naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí. Pozor, pokud vycestujete do zemí, do kterých se nedoporučuje, nebo je výslovně zakázáno vycestovat, vaše pojistka nebude platná a v zemi jste tak na „vlastní pěst“.
  • Výluka se vztahuje i na válku nebo terorismus. Proto se v současné době nedoporučuje cestovat do Ruska nebo na Ukrajinu. V každém případě je vhodné se před každou cestou (ať už bezpečnou, či nebezpečnou) zaregistrovat do programu DROZD, díky kterému vám mohou na telefon přijít aktuální informace o důležitých změnách v dané zemi – například hrozí-li přírodní katastrofa nebo terorismus.
  • Mezi klasické výluky patří také úrazy, které vzniknou po požití alkoholu a jiné omamné látky.
  • Pozor na dlouhodobé a chronické nemoci, jako jsou např. vysoký tlak nebo cukrovka. V obou případech se nejedná o nahodilou událost. Zde je třeba si dobře přečíst pojistné podmínky, abyste věděli, co pojišťovna považuje za chronickou nemoc a nehradí náklady za léčení v zahraničí a co už pro ni chronickým onemocněním není a léčbu tedy uhradí.
  • Pozor i na trestnou činnost nebo účast na demonstraci. Pojistné pojišťovna nevyplatí ani tehdy, kdy si úraz způsobíte vědomě.
  • Těhotenství – obvykle se těhotná žena pojišťuje do 26. týdne těhotenství. Samozřejmě to může být individuální, ale před cestou rozhodně stojí za to i s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu vše důkladně zvážit.
     

Jak si sjednat cestovní pojištění?

Výhodou cestovního pojištění je, že jej můžete uzavřít i online, a tedy často se slevou. Pojištění rovněž začne platit okamžitě po zaplacení (jen pozor na platbu bankovním převodem) a nevyžaduje se nějaké složité papírování, včetně stvrzujících podpisů. Vše potřebné vám po uzavření smlouvy a zaplacení přijde elektronickou poštou.

Přestože je uzavření cestovního pojištění jednoduché, není od věci svěřit sjednání smlouvy odborníkovi. Naši poradci mají dokonalý přehled napříč trhem a znají nabídku pojišťoven. Umí zajistit i vyšší finanční benefit, např. slevu 50 % u AXA Assistance a Direct pojišťovny.

 

Předchozí článek Další článek