Zajistěte si doživotní rentu na penzi.

Do důchodu budeme odcházet v 65 letech a  podle demografických prognóz budeme žít v důchodu minimálně 20 let. Jak kvalitně tuto část života prožijeme záleží na tom, jak kvalitně se na ni připravíme.
A opět jednu z nejvýznamnějších rolí budou hrát peníze. Tady vám pomůžeme získat co nejvyšší důchod od státu a pak vám ukážeme, jak co nejlépe zajistit zbývající část soukromě.

Chci audit penze
DŮCHOD OD STÁTU

DŮCHOD OD STÁTU

Prvním pravidelným příjmem, na který se můžete spolehnout je starobní důchod. Důchody se vyplácejí z důchodového pojištění, což je součást sociálního pojištění. Zajímavé je, že ačkoliv na jedné straně odvedeme na sociálním pojištění za celý svůj produktivní život více než 4 mil Kč, na druhé straně vůbec nevíme na co máme za své odvody nárok. 

V této věci spoléháme na stát. Ale i tady platí přísloví, „důvěřuj, ale prověřuj“. Ukázalo se totiž, že díky chybám a nedostatkům v evidenci ČSSZ dostávají Češi až o 10% nižší důchody od státu, než na které mají nárok.

Proto prvním krokem bude kontrola evidence u ČSSZ, odhalení a odstranění chyb a nedostatků a tím zajištění co nejvyššího důchodu od státu. Takového, na jaký máte za své odvody skutečně nárok.

Zjistit více
SOUKROMÝ DŮCHOD

SOUKROMÝ DŮCHOD

Jakmile budeme znát přesnou výši starobního důchodu, můžeme se pustit do druhého kroku. Státní důchod s největší pravděpodobností nepokryje vaši představu o ideální měsíční rentě na důchod.  Zbývající část si tedy musíte zajistit soukromě. 

K tomu existuje na finančním a kapitálovém trhu celá řada možností. Záleží na vašich finančních možnostech, postoji k riziku a také času, který zbývá do důchodu. Při výběru vhodných řešení je potřeba myslet také na možnosti, které vznikají propojením soukromého důchodu a důchodu státního, jako například podmínky pro poskytnutí tzv. předdůchodu. 

Váš Privátní finanční audit nám dá kvalifikované odpovědi na všechny otázky a na základě zjištěných dat vám ukážeme nejvýhodnější cesty, po kterých se můžete vydat. 

Chci audit PENZE 

jak obvykle postupujeme

1. Důchod od státu

 1. Aktuální data z ČSSZ
  Požádáme za vás Českou správu sociálního zabezpečení o váš aktuální Informativní list důchodového pojištění (IOLDP).
 2. Kontrola údajů  v IOLDP
  Na základě aktuálního IOLDP provedeme kontrolu doby pojištění evidované u ČSSZ a v případě nezaznamenaných dob pojištění vám poradíme, jak je doplnit a jak postupovat při jejich prokazování.
 3. Přesný výpočet důchodů
  Na základě získaných údajů vám spočítáme výši vašeho starobního, invalidních a pozůstalostních důchodů před a po odstranění chyb v IOLDP
 4. Analýza faktorů ovlivňujících váš důchod
  Zpracujeme vám analýzu faktorů, které ovlivňují výši vašeho důchodu, modelaci vlivu těchto faktorů na budoucí výši důchodu a návrh opatření k získání co nejvyššího státního důchodu.
 5. Optimální postup při odchodu do důchodu
  A na závěr vám navrhneme optimální postup při odchodu do starobního důchodu. Vypočítáme vám nejvhodnější okamžik odchodu do důchodu na základě porovnání jednotlivých variant (předčasný důchod, přesluhování, předdůchod, evidence na úřadu práce, dočasná pracovní neschopnost či dobrovolné důchodové pojištění.

2. Soukromý důchod

 1. Vaše představa o vaší rentě
  V rámci finančního auditu zjistíme vaše představy o výši renty, počátku, formě a délce čerpání.
 2. Jakou část pokryje stát
  Na základě důchodu spočítaného z doplněných dat z ČSSZ zjistíme, jakou část požadované renty pokryje státní důchod.
 3. Jakou část musíme pokrýt soukromě
  Určíme částku, která bude měsíčně chybět k požadované rentě. A pak navrhneme cesty, jak si tuto částku co nejefektivněji zajistit během doby, zbývající do okamžiku odchodu do důchodu. 

blog

Náhradový poměr – je pro vás důležitý a jak jej správně interpretovat?

V tématech o českých důchodech se často setkáváme s pojmem náhradový poměr.…

číst celý článek

Výsledky transformovaných penzijních fondů za rok 2023.

Průměrná výkonnost transformovaných fondů ve výši 2,31 % a velký odliv účastníků. 14.…

číst celý článek

Odborníci
na správu privátního majetku

Jsme lidé, kteří disponují více než 25letými zkušenostmi z českého a evropského finančního trhu. Máme zkušenosti nejen z oboru financí, ale taktéž poskytování profesionálních služeb v jiných oblastech. Pracovali jsme jako poradci, řídili jsme internetové portály, působili jsme v roli majitelů firem, ale také v roli nejvyšších manažerů mezinárodních společností.

Rádi se s vámi o naše zkušenosti a know how podělíme a pomůžeme vám dlouhodobě úspěšně budovat a spravovat váš privátní majetek.

Mám zájem o privátní finanční audit