Investice
Předchozí článek Další článek

Jaký typ investice je pro klienta vhodný a bezpečný?

Pavel Andrys

Nabídka trhu s investičními nástroji se v posledních letech velmi rozšířila. Kromě časem prověřených a osvědčených instrumentů se na trhu stále častěji objevují zcela nové produkty. Klienti si dnes mohou vybrat nejen ze široké nabídky podílových fondů, ale také z nabídky produktů Private Equity, individuální nabídky dluhopisů nebo finančních produktů neregulovaného trhu. Konzervativnější investoři uvažují i o tom, zda nakonec nebude lepší ponechat si hotovost a využívat vklady na termínovaných účtech. My víme, že při konečném rozhodnutí, kam nakonec své prostředky klient umístí, je potřeba velice důkladně zvážit všechny aspekty takové investice. To znamená nejen výnos, ale také likviditu, a především pak riziko investice.
Je na nás poradcích, abychom jim v tom udělali jasno a vybrali tu správnou variantu, která bude dobře sloužit definovaným potřebám klienta a budování dlouhodobého obchodního vztahu s ním. Business se dělá na základě důvěry. A důvěra je velice křehká věc, která se buduje měsíce a roky. Ztratit ji však můžeme během chviličky. Mysleme na to vždy při sestavování investičního portfolia našim klientům, protože když odvedeme poctivou kvalitní práci, přinese nám to dlouhodobou důvěru klienta, která se mimo jiné přetaví v rostoucí hodnotu aktiv pod správou. A to je něco, co nás z dlouhodobého hlediska budování hodnoty klientského kmene zajímá.

Vzhledem k tomu, že v poslední době se na trhu objevuje stále více „lákavých“ nabídek k zajímavému zhodnocení prostředků, pojďme si ukázat dva přístupy k investicím na konkrétním případu klienta.
 

Klient a jeho cíle

 
Na začátku si pojďme říct něco o našem investorovi. Na základě finančního auditu a zjištění investičního profilu jsme zjistili, že se jedná o tzv. vyváženého investora. Předpokládaná investice bude minimálně na 15 let. Klient zatím odkládá pravidelně měsíčně menší částku do doplňkového penzijního spoření. Po ukončení několika smluv ze stavebního spoření mu přišlo na účet v bance 300 000 Kč. Celou tuto částku se rozhodl investovat, přestože s tak velkou jednorázovou investicí nemá zkušenosti. Klient s vámi dlouhodobě spolupracuje, je spokojen s vaší péčí a odborností, vyřešili jste mu financování bydlení a zajistili veškerá rizika spojená s jeho majetkem a rodinou. V zásadě následuje stoprocentně vaše doporučení, co mu poradíte, to udělá. Má ve vás velkou důvěru.
 

1. VARIANTA – INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ

 
Klasickým řešením by měla být investice do podílových fondů. Na základě klientova investičního profilu a předpokládané délky investice nám dle naší metodiky vychází typizované portfolio č. 5 v komplexní variantě. Držíme se jednoduše osvědčených standardů metodiky investic, které by nás měly ochránit před chybným rozhodnutím a špatným nastavením portfolia. Podívejme se na toto portfolio trochu z pohledu čísel a rozložení.
 
Základní rozložení portfolia je 50 % akciové fondy, 30 % dluhopisové fondy a 20 % tvoří smíšené fondy. Portfolio je složeno celkem z šesti podílových fondů od tří fondových společností, které mají zkušenosti se správou majetku minimálně 50 let. V současnosti mají tyto společnosti pod správou 1,4 bilionu dolarů. Čisté výnosy portfolia od roku 2012 do roku 2017 činily v jednotlivých letech 14,5 %, 9,3 %, 2,9 %, 5,2 % a 9,3 % p. a. Průměrně portfolio za toto období vydělalo 8,6 % ročně. V této souvislosti nezapomínejme na zlaté pravidlo, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Na druhou stranu, pokud přihlédneme k historickým výsledkům podobných portfolií za posledních 90 let, lze v následujících letech očekávat zhodnocení portfolia kolem 5 až 6 % ročně. Další důležitou informací je skutečnost, že těchto šest fondů má pod správou majetek za více než 700 miliard korun a drží kolem 600 cenných papírů různých společností a vlád v rámci celého světa. K tomu všemu je potřeba dodat, že portfoliomanažeři jednotlivých fondů vybírají tituly do svého portfolia na základě podrobných analýz a dlouholetých zkušeností. Všechny fondy z pohledu ukazatelů výkonnosti a rizikovosti patří mezi nejlepší, které se dají v rámci českého trhu nakoupit. Portfolio je zajištěno z 90 % do české koruny.

Pojďme se ještě podívat, do jakých sektorů je zainvestováno v akciové části. Tedy 34 % tvoří cyklický sektor, 34 % senzitivní a defenzivní pak 32 %. Velké společnosti, tzv. Large Caps, jsou zastoupeny z 87 %, středně velké společnosti tvoří 12 % a pouze 1 % jsou malé společnosti (tzn. tržní kapitalizace 250 mil. dolarů a více). Zde je malý výčet firem, kde se stáváte akcionáři prostřednictvím této investice do podílových fondů: Royal Dutsch Shell, Alphabet, Microsoft, Exelon, JP Morgan, Apple, Wolkers Kluwer, Diaego, US Bankcorp, Procter&Gamble, Deutsche Boerse, Sanofi, Roche, Naspers, Taiwan Semiconductor, Sberbank, Alibaba, Samsung a další. Některé společnosti jsou obecně známé, některé nikoliv. Tak například společnost Diaego PLC z Velké Británie se zabývá výrobou a distribucí alkoholu značek jako Johnnie Walker, SMIRNOFF, BAILEYS, Captain Morgan a mnoha dalších. Celkem se jedná o 200 značek, 150 výrobních míst, 30 000 zaměstnanců a společnost je zastoupena ve 180 zemích světa. Tržby přesahují 18 miliard liber ročně. Stejným způsobem se dá analyzovat každá další společnost zastoupená v portfoliu. Dluhopisovou část tvoří ze 62 % státní dluhopisy a z 38 % dluhopisy korporátní, které jsou pak z 41 % investičního stupně a 59 % High Yield. Jako příklad si můžeme uvést dluhopis vydaný společností Telecom Italia Capital SA s výnosem 6 % p. a. nebo New Areva Holding 4,88 % p. a. či Ally Financial s výnosem 8 % p. a. (např. roční tržby 9,866 miliardy dolarů, celková aktiva 167,1 miliardy dolarů).

Když to všechno shrneme, dalo by se říci, slovy klasika, „zřejmě dobrý oddíl“. K investicím do podílových fondů a ke kontrole nad nimi je potřeba ještě dodat tato fakta. Prvním je skutečnost, že obchodování na finančních trzích podléhá dohledu obchodování s cennými papíry, dohledu národních bank. Druhým pak to, že všechny obchodované společnosti musejí mít auditované hospodářské výsledky a ve většině případů mají stanovený rating od tak zvané velké čtyřky (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young). A úplně na závěr neméně důležitý fakt, a to, že majetek klientů ve fondech je oddělen od majetku fondových společností.  
 
Plusy a minusy investice
Pokud bychom měli vyzdvihnout plusy této zvolené investice, tak je to především diverzifikace, a to zejména v počtu cenných papírů – kreditních rizik, dále regionální a sektorová diverzifikace. Dalším plusem je dohled nad tímto trhem z pohledu regulačních orgánů. Otevřené podílové fondy jsou osvědčeným investičním nástrojem, který tu funguje desítky let. Volba tohoto řešení určitě podporuje dlouhodobý vztah s klientem, protože je potřeba takové portfolio sledovat z pohledu rozložení a dlouhodobě sledovat i vybrané fondy. Nastavená strategie pak mj. umožňuje klientovi tzv. doinvestovávat do stávajícího řešení.
 
Minusem takového portfolia může být fakt, že v průběhu investičního horizontu 15 let může přijít období, kdy dojde k poklesu hodnoty portfolia, a to třeba i na hodnotu nižší, než do něj bylo původně zainvestováno. Pro méně zkušeného investora by to mohl být důvod k nespokojenosti s navrženým řešením a mohl by se začít ohlížet po jiných, většinou alternativních investicích, které na první pohled garantují pevný roční výnos bez ohledu na vývoj akciových trhů. V těchto chvílích přichází jedna z nejdůležitějších fází práce každého poradce. Komunikace s klientem, uklidnění klienta a vysvětlení na historických datech, že se nic neděje, že je to normální a naopak, že je to příležitost k levnému nákupu. Pokud má poradce odpovídající vzdělání v oblasti investic, tak ví, že pokud budeme uvažovat zmíněný investiční horizont, historicky nikdy neexistovala řada období, kdy by takovéto investice skončily v minusu. Dodrží-li tedy klient stanovený investiční horizont, existuje tedy vysoká pravděpodobnost dosažení stanoveného cíle.
 
 

2. VARIANTA – ALTERNATIVNÍ INVESTICE

 
Jak už název napovídá, jedná se o alternativu ke klasickému investování do podílových fondů. V poslední době se s těmito nabídkami doslova „roztrhl pytel“, a protože nabízejí zajímavý fixní výnos, mohou se některým klientům jevit jako bezpečné a zajímavé řešení pro umístění finančních prostředků. Většinou se jedná o konkrétní projekty, které se financují ať formou půjčky/dluhopisu, nebo přímého vlastnického podílu na společnosti.  
 
Plusy a minusy investice
Velkou výhodou těchto projektů je to, že má klient většinou přesnou představu, do čeho bude investovat, a dokáže si představit, jak to v reálu funguje. Další nespornou výhodou těchto projektů je očekávané zhodnocení, které je vyšší než na kapitálovém trhu a například u dluhopisů klient už dopředu přesně ví, kolik na konci dostane.
 
Když přihlédneme k výše uvedeným výhodám, tak by to měl být sen každého investora. Tak kde je tedy ten pomyslný „zakopaný pes“? Je to samotné riziko těchto projektů. Všichni máme rádi jednoduchá řešení, bohužel v investicích to není úplně ku prospěchu klientových financí.
 

Kde je zakopaný pes?

 
Pojďme si nyní některá rizika alternativních investic pojmenovat.
 

Emitent

Většinou jde o investice do jednoho konkrétního projektu. Přesně si dokážete představit, jak společnost funguje, jak se například dané byty developerského projektu budou stavět. Navíc zde máte fotografie managementu, který má ty správné zkušenosti. Ale co se stane, když se projekt nepodaří? Klient může dosáhnout i 100% ztráty investovaných prostředků! A proč? Protože vsadil všechno na jednu kartu. Pokud bychom porovnávali s investicí do podílových fondů, tak většinou investujete minimálně do stovek společností, kdy jediná z těchto společností je několikanásobně větší než náš alternativní projekt, a je vysoce nepravděpodobné, aby všechny tyto společnosti ve stejný okamžik zkrachovaly. A pokud má například fond v portfoliu 80 velkých společností, tak se jedná o 80 společností, kdy každá z nich je několikrát větší než největší česká společnost ČEZ. Navíc jsou tyto společnosti obchodovány na burze, a to znamená, že o sobě musí zveřejňovat podstatně více informací než náš projekt. Navíc tyto informace neposuzuje jen běžný investor, ale týmy analytiků a samozřejmě i dohledové orgány v různých zemích, protože se většinou jedná o nadnárodní společnosti.

Takže sami uznáte, že není úplně v pořádku porovnávat podílové fondy a malou českou nebo regionální firmu.
 

Do čeho vlastně klient investuje?

 
Pokud se budete zajímat o hypotéku, tak vám banky nabídnou sazbu kolem 3 % p. a. Pokud jako developer přijdete za bankou s projektem výstavby bytového domu, tak většinou dostanete stejnou sazbu nebo nižší. Proč tedy společnosti nabízejí dvojnásobné zhodnocení? Nebylo by pro ně levnější si půjčit za polovinu od banky? Jak to tedy je ve skutečnosti? Když se vrátím k našemu přikladu s hypotékou, tak po vás banka bude chtít, abyste se na koupi podíleli vlastními penězi, tzv. equity. U těchto projektů banka vyžaduje minimálně 20 % vlastních peněz, ale není výjimkou i požadavek na 40 % vlastních peněz. Banka totiž chce, abyste společně s ní nesli podnikatelské riziko, a v případě, že se něco nepovede, tak aby dostala zpět své peníze. V případě naší hypotéky, to jsou prodejem zastavené nemovitosti. Asi tušíte, že když se vyplatí banka, tak už tam mnoho nezůstane. Navíc je obecně známo, že jsou tyto projekty mnohem více rizikové, než je nákup bytu nebo domu na hypotéku.

Tak do čeho vlastně klient investuje? Tušíte správně, projekt je zajímavý, ale nemá dostatečnou equitu (podíl vlastních peněz) a aby tento projekt mohl od banky získat těch 60–80 %, tak si půjčí od vás. Ale v tom okamžiku už nejste pouze investor, ale zároveň i podnikatel, který nese dosti podobné riziko jako zakladatelé. Potom už je jednoduché odpovědět na otázku, proč dostávám 6 % p. a.

Takže až vám někdo bude tvrdit, že máte lepší zhodnocení než na stavebku, tak je potřeba, aby vám vysvětlil, co vlastně budete financovat, jestli budete v roli podnikatele, který tomu věří a dává všanc své peníze, nebo budete schovaní za bankou, která než půjčí, tak si velice dobře pohlídá, aby dostala i nazpět.
 

Neuvěřitelně výhodné nabídky

 
Nejen při výběru správné investice je dobré zapojit „selský rozum“ a ve financích to platí dvojnásob. Představme si to na příkladu. Už nějakou dobu si v České republice můžete otevřít svěřenský fond. Určitě jste o něm slyšeli, vždyť ho má i náš premiér. Jako první by bylo dobré si říct, k čemu je svěřenský fond určen. Například se rozhodnu, že moje dítě převezme rodinný majetek, až bude dospělé. Jak víme, tak dospělost v našem právním systému nastává v 18 letech věku. Ale já bych chtěl, aby dítě v době převzetí majetku bylo skutečně dospělé. Takže rodinný majetek dočasně svěřím svěřenskému fondu, který vede správce, který má zkušenosti a který bude majetek na dítě během nějakého času postupně převádět. Část například, když dítě ukončí vysokou školu. Tak si mohu nastavit prakticky, co chci.

Zpět k našemu příkladu. Dostanu nabídku, že bych mohl investovat do svěřenského fondu. Zajímavá nabídka, ale proč neinvestovat napřímo? Protože to má i náš premiér? To je ale slabý argument. Protože majetek bude skrytý, nebude postižitelný například exekucí nebo na něj nebude mít náhled finančák. To už může být pro někoho zajímavý argument. Ale jak je to s riziky? Tím, že se jedná o svěřenský fond, nebude se na něj vztahovat ani regulace, nemusí prakticky zveřejňovat, do čeho investuje nebo na základě čeho se rozhodoval, takže když bude tento fond investovat špatně, tak mu vlastně nic nehrozí. To už jako výhoda moc nevypadá.

Tímto nechci nikoho odrazovat od investic typu private equity, tyto investice do portfolia patří. Měly by však tvořit maximálně 5–15 % portfolia a měli byste si uvědomit, že jste již mimo regulovaný trh a stáváte se takovým podnikatelem investorem. Zde vám již nikdo nebude říkat, že to nebo ono je špatně, tento projekt je nastaven příliš optimisticky a některá rizika zlehčuje nebo je zcela opomněl. Opomenutí nemusí být vůbec záměrné, je nutné si uvědomit, že se často jedná o malé společnosti, které stojí na několika jedincích, kteří mají nějakou historickou zkušenost, ale to neznamená, že nezažijí nějakou novou. Je na vás, abyste správně vyhodnotili rizika, aby to nedopadlo ve stylu: „Nejlepší zkušenost je ta, kterou jsem si sám zaplatil.“ Zapojte zdravý selský rozum, a pokud se vám něco nelíbí nebo něčemu nerozumíte, tak raději sebevýhodnější investici odmítněte. Ve skutečnosti to totiž vychází výhodněji.
 

ZÁVĚR

 
Při výběru vhodného investičního řešení mějte vždy na paměti, že důvěra vašich klientů je to nejcennější, co máte. Na důvěře můžete dále stavět a rozvíjet váš vztah. Vy jste ten odborník, kterému věří a jehož doporučení budou následovat. A jedna neuvážená rada dokáže ve chvíli zničit léta budovaný vztah s klientem a také u jím doporučených dalších klientů. U projektů neregulovaného trhu to mnohdy může být o totální ztrátě investice. Je potřeba si uvědomit, že sázíte na jednoho koně. U investic do podílových fondů určitě v čase dojde ke korekci a poklesu hodnoty, ale nakonec opět dojde k růstu hodnoty a klient bude s velkou pravděpodobností po uplynutí investičního horizontu minimálně na svém. U alternativní investice to může být úplný game over, možná soudy, konkurzní správce… Někteří poradci ze svého působení v předchozí firmě již mají s podobnou situací osobní zkušenost. Na první pohled se nejednalo o nic dramatického. Dva společníci měli projekt, který financovali dluhopisy. Po nějaké době se projektu nedařilo, jak předpokládali. Každý na to měl jiný názor, rozešli se v dobrém. To se v životě stává. Jenomže klient se najednou dozvěděl, že se nedaří, jak se čekalo, že se vlastně neví, kdo bude dluhopis vypořádávat. Do toho špatná nebo žádná komunikace ze strany emitenta. Jak to dopadlo? Totální ztráta důvěry v poradce. Okamžité zrušení všech investic, ztráta klienta, zničená reputace i mezi jeho přáteli a obchodními partnery. Nestálo to za to.

Ve financích a v investicích zvláště platí: „Dvakrát měř a jednou řež.“ Vaší výhodou je, že se můžete opřít o desetiletími prověřená pravidla investování, na nichž je postavena naše metodika investic. A pokud už přece jen budete chtít zabrousit do oblasti alternativních investic, můžete se opřít o naše hodnocení jednotlivých alternativních investic, které průběžně doplňujeme i na základě vašich tipů. Jistotou by vám mělo být, že nikdy nepustíme nic, do čeho bychom neinvestovali vlastní peníze. A toho se držme všichni. Pak vás čekají jen spokojení klienti a rostoucí majetek pod správou.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právní upozornění: Freedom Financial Services, s.r.o., (dále jen „Společnost“) je registrovaným investičním a pojišťovacím zprostředkovatelem, který ve smyslu příslušných právních předpisů může poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství, provádět distribuci důchodového a doplňkového penzijního spoření a vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví (dohromady dále jen „finanční služby“). Poskytování finančních služeb podléhá dozoru České národní banky. Tento článek, pokud není výslovně uvedeno jinak, není investiční radou, investičním doporučením, analýzou investičních příležitostí, důchodovým či penzijním doporučením nebo analýzou nabídky pojistných produktů. Informace obsažené v této zprávě nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoliv jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti.
Předchozí článek Další článek