Penze
Předchozí článek Další článek

Jednou ročně zdarma

NA CO ŽE TO MÁTE ZDARMA NÁROK?

Dostat jednou ročně něco zdarma je lákavá myšlenka. My všichni tuto možnost máme, ale nevyužíváme ji. A přitom se jedná o něco, co může mít naprosto zásadní vliv na naši finanční situaci v budoucnosti. Už víte o co se jedná? 
Jedná se o váš výpis z „důchodového účtu“, přesněji řečeno o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Zjednodušeně je to evidence vašeho studentského a pracovního života, na základě které se vám bude počítat starobní důchod. Ale nejen ten. Na základě dat uvedených v IOLDP se také počítají důchody invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. A pokud máte manžela/manželku a děti, pak je to pro vás obzvláště důležité téma.
 
Proč o tom mluvíme? Protože se ukazuje, že většina lidí v IOLDP nemá vše uvedeno jak by měli mít, celá řada věcí tam chybí, objevují se tam konfliktní záznamy apod., což vše má negativní dopad na výpočet výše důchodů. Jen podle statistik za poslední dva roky, přichází občané ČR zbytečně až o 10% svých důchodů. Za 20 let v penzi jsou to pak statisíce.
 
UŽ MÁTE SVÉ IOLDP?
 
Jsou země, jako třeba Německo, kde každý rok příslušná správa sociálního zabezpečení automaticky rozesílá svým pojištěncům výpisy z jejich důchodového účtu. U nás tomu tak není. ČSSZ posílá tyto výpisy automaticky pouze lidem, kteří se blíží důchodovému věku. Letos jsou to ženy narozené v roce 1959 a muži narození v roce 1956. To neznamená, že my ostatní máme smůlu. Naopak. Každý rok máme na svůj výpis zdarma nárok, ale musíme si o něj ČSSZ požádat.
 
Požádat si o svůj IOLDP je velice snadné. Stačí vypsat jednoduchou žádost, odeslat ji „obyčejně“ na Odbor správy údajové základny ČSSZ do Prahy a během dvou týdnů máte svůj IOLDP doma. Formulář žádosti a další informace najdete přehledně zde:  http://ceskapenze.cz/zkusebni-stranka/stazeni-ioldp/
 
IOLDP MÁM DOMA. A CO TEĎ?
 
Teď je potřeba se podívat, jestli máte vše řádně zaznamenáno na ČSSZ a zda vám tam něco nechybí. Vyznat se v IOLDP a znát všechny souvislosti není skutečně jednoduchá disciplína. Čeho si určitě můžete všimnout na první pohled jsou tzv. „neevidované doby“.  Neevidované doby jsou jedním z největších upírů vysávajících váš důchod. Ale pozor, ďábel je ukrytý v detailech a i když budete mít pocit, že máte vše v pořádku, nenechte se zmást.
 
Až vás ta myšlenka napadne, vezměte si svůj výpis IOLDP znovu do ruky a pokuste se odpovědět na následujících 5 otázek:
  1. Máte nějaké neevidované doby?
  2. Máte v IOLDP uvedeny nějaké náhradní doby?
  3. Máte započtena všechna studia?
  4. Máte záznamy v IOLDP vedeny už od 15, respektive od 18 roku věku?
  5. Máte nějaké souběhy dob pojištění?
Ano, není to tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Pozor, za každou otázkou se skrývají záludnosti, které vás mohou zbytečně připravit o peníze od státu.
 
 
NA CO SI DÁT V IOLDP POZOR!
 
Problematických záznamů v IOLDP je celá řada, abychom si všechno prošli, na to nám tento článek nestačí. Proto jsme pro vás vybrali ty, které se objevují nejčastěji.
 
a) Studium
Pro výpočet důchodu je každý rok navíc dobrý. Každý rok navíc vám totiž zvýší procentní výměru důchodu o 1,5%.  Podívejte se proto, zda máte všechna studia po ukončení povinné školní docházky zaevidována. Ale pozor. Studium před rokem 1996 v období před dosažením věku 18 let se hodnotí jako doba pojištění; započítává se 100%. Studium po dosažení věku 18 let, pokud probíhalo před rokem 2010, se hodnotí jako náhradní doba pojištění a započítává v rozsahu prvních šesti let tohoto studia; započítává se ovšem jen 80%. Studium po roce 2009 se nezapočítává vůbec.

Pokud jsou v IOLDP studia zaznamenána, jsou uvedena v rozsahu 100%, navíc bez ohledu na délku jejich trvání.
 
b) Doba péče o dítě do 4 let věku
Tato doba se v IOLDP vůbec neeviduje a dokládá se až při žádosti o důchod. Tato doba se započítává 100% jako náhradní doba. Pozor ale na situaci, pokud ten, kdo pečoval o dítě současně ještě během „mateřské“ pracoval. Třeba na zkrácený úvazek. Jedná se o souběh péče o dítě a výdělečné činnosti, což může paradoxně snížit váš celkový důchod. To v případě, že vaše příjmy během mateřské nedosahovaly výše příjmů, které jste dosahovali předtím nebo potom. Pokud k tomu došlo před rokem 1996 ČSSZ tyto nižší příjmy vyloučí automaticky z úřední povinnosti, naopak, jde-li o období po roce 1995, musíte si o to sami požádat. A hlavně si spočítat, co se vám vyplatí.
 
c) Vojenská a civilní služba
Ani tuto dobu ČSSZ neeviduje. Dokládá se až při podání žádosti o důchod. Schovejte si doklady. Pokud je už nemáte, víme, kde je můžete získat. Pokud byste si chtěli svůj důchod předběžně spočítat, tak musíte vědět, že vojenská služba se vám započítává do celkové doby pojištění 100%, kdežto civilní služba jen z 80%.
 
d)  Evidence na úřadu práce
Pokud jste byli na ÚP někdy evidováni, pak byste měli vědět, že jde o tzv. náhradní dobu pojištění, která se započítává jen z 80%. V IOLDP je zaznamenáno 100%. A ještě jedna podmínka tam je. Doba evidence na úřadu práce, po kterou není vyplácena podpora v nezaměstnanosti se započítává v rozsahu nejvýše tří let, avšak před dosažením věku 55 let se hodnotí jen jeden rok. V IOLDP jsou však zaznamenány všechny tyto doby.
 
e)  Vyloučené doby

Vyloučené doby jsou například doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a podobně. Jsou to zpravidla náhradní doby pojištění. ČSSZ eviduje v IOLDP pouze vyloučené doby, které nahlásil zaměstnavatel. Všechny ostatní vyloučené doby je nutné doplnit.  A navíc, při souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) se vyloučené doby nezapočítávají. Pokud vyloučené doby zasahují do rozhodného období, ze kterého se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí se z tohoto období vyloučit. To je pro výši důchodu pozitivní, nesníží se totiž průměr výdělků, z nichž se výše důchodu počítá.

f) souběhy dob pojištění a náhradních dob pojištění
V IOLDP jsou často evidovány doby pojištění, které se překrývají. Několik zaměstnání, zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností apod. Doba pojištění se však započítává jen jednou, nemůže být delší než 365 dnů v roce. Proto pokud takovou situaci v IOLDP najdete, je potřeba se rozhodnout, kterou činnost byla pro vás výhodnější. Totéž platí kryjí-li se navzájem doba pojištění a náhradní doba pojištění, či náhradní doby navzájem.
 
To bylo šest nejčastějších problematických míst v IOLDP, na které je potřeba si dát pozor. Jak už padlo na začátku, správný výpočet důchodu není jednoduchá disciplína. Ale pokud to zvládnete, nebo si najdete odborníka v oboru, máte velkou šanci, že zbytečně nenecháte státu peníze, na které máte za své odvody na sociální pojištění nárok.
 
ZKUSTE SI SPOČÍTAT VÁŠ DŮCHOD

 
Až si budete chtít spočítat svůj budoucí důchod, můžete použít důchodovou kalkulačku umístěnou přímo na stránkách www.cssz.cz. Aby byl váš výpočet co nejpřesnější, měli byste si vyřešit všechny potenciální nedostatky ve vašem IOLDP a pak teprve vložit data do důchodové kalkulačky.
 
Je pravda, že pokud si někdo chce provést tzv. orientační výpočet důchodu na kalkulačce ČSSZ, chce to hodně trpělivosti. Musíte zadat celou řadu údajů, kterou nemáte k dispozici a musíte přepsat celé vaše IOLDP. Pokud to zvládnete, můžete se těšit na výsledek.
 
Z praxe však víme, že to tak jednoduché není a výsledek se od skutečnosti často liší. Podle našich zkušeností existují takové tři stupně úrovně výpočtu důchodu. Tím prvním je výše důchodu, kterou si spočítáte sami bez potřebných znalostí sám pouze z dat evidovaných v IOLDP s použitím kalkulačky ČSSZ. Tím druhým je výpočet provedený ČSSZ, tzn. při respektování zákonných pravidel, ovšem jen z dat, které má ČSSZ v evidenci A tím třetím stupněm je výpočet důchodu poté, co se vám podaří doplnit a prokázat všechny doby, které nejsou v evidenci ČSSZ a využít všechny možnosti, které obsahuje zákon č.155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. A s tím už vám musí pomoci někdo, kdo tomu skutečně rozumí a má zájem na tom, abyste získali co nejvyšší důchod.
 
Jak se říká v jedné reklamě, tady je důkaz místo slibů. Vybrali jsme pro vás několik případů z posledního měsíce, na kterých je vidět, že neznalost zákona neomlouvá a v tomto případě vás může stát hodně peněz.
 
PŘÍKLAD Č.1
 
Muž ve věku 40 let, jednatel obchodní společnosti, kde je také zaměstnán. Současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost.
Důchod spočítaný samostatně na základě dat z IOLDP bez zákonných úprav 23 324 Kč
Důchod spočítaný ČSSZ pouze z dat, které má v evidenci, se zákonnými úpravami 23 737 Kč
Důchod spočítaný na základě doplněných dat a využití všech zákonných možností 27 650 Kč
ZVÝŠENÍ DŮCHODU O 4 326 Kč/měs.

Pro dosažení důchodu ve výši 27 650 Kč si musí tento muž při žádosti o důchod, nebo nejpozději do 30 dnů po oznámení rozhodnutí o důchodu požádat, aby určené doby studia, které se kryjí s výdělečnou činností s nízkými příjmy, byly považovány za vyloučené doby; příjmy v takto vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezapočítají.
 
Výsledkem (rozdíl mezi třetí a druhou variantou) je o 3 913 Kč měsíčně vyšší důchod. Za dobu 20 let pobírání důchodu by rozdíl činil 939 120 Kč navíc (bez valorizací důchodů).
 
PŘÍKLAD Č.2
 
Žena ve věku 53 let, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost a dříve pracovala jako zaměstnanec.
Důchod spočítaný samostatně na základě dat z IOLDP bez zákonných úprav 10 875 Kč
Důchod spočítaný ČSSZ pouze z dat, které má v evidenci, se zákonnými úpravami 10 875 Kč
Důchod spočítaný na základě doplněných dat a využití všech zákonných možností 13 247 Kč
ZVÝŠENÍ DŮCHODU O 4 326 Kč/měs.

Pro dosažení důchodu ve výši 13 247 Kč musí žena doložit neevidované doby studia a zaměstnání v délce několika roků a doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění dobu evidence na úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti.
 
Výsledkem je měsíčně o 2 372 Kč vyšší důchod; za dobu 20 let by rozdíl činil 569 280 Kč navíc (bez valorizací důchodů).
 
PŘÍKLAD Č.3
 
Žena ve věku 50 let, pracuje jako zaměstnanec.
Důchod spočítaný samostatně na základě dat z IOLDP bez zákonných úprav 21 283 Kč
Důchod spočítaný ČSSZ pouze z dat, které má v evidenci, se zákonnými úpravami 21 283 Kč
Důchod spočítaný na základě doplněných dat a využití všech zákonných možností 23 394 Kč
ZVÝŠENÍ DŮCHODU O 4 326 Kč/měs.

Pro dosažení důchodu ve výši 23 394 Kč si musí tato žena při žádosti o důchod, nebo nejpozději do 30 dnů po oznámení rozhodnutí o důchodu požádat, aby doby péče o dítě, které se kryjí s výdělečnou činností s nízkými příjmy, byly považovány za vyloučené doby; příjmy v takto vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezapočítají.
 
Výsledkem je o 2 111 Kč měsíčně vyšší důchod. Za dobu 20 let pobírání důchodu by rozdíl činil506 640 Kč navíc. (bez valorizací důchodů).
 
Tak si to pojďme závěrem všechno shrnout. Pokud chcete mít jistotu, abyste stejně jako lidé v uvedených příkladech zbytečně nepřicházeli o peníze, na které máte nárok, je potřeba nejdříve získat vlastní IOLDP. Až vám přijde, podívejte se na něj ideálně s někým, kdo této oblasti rozumí a dejte si věci do pořádku. A nakonec si nechte profesionálem při využití všech zákonných možností spočítat váš budoucí důchod. A pokud budete chtít, rádi vám s tím pomůžeme.
Předchozí článek Další článek