Investice
Předchozí článek Další článek

Další mýtus o zlatu vyvrácen. Vynáší méně a je dokonce volatilnější než akcie.

(24.9.2019) Robert Novoměstský

Čas od času každý investor uvažuje o tom, zda do jeho portfolia náhodou nepatří také zlato. Odborníci ovšem míní, že držení zlata je často motivováno spíše emocemi než hledáním investice jako takové. Ceny zlata jsou dnes hluboko pod svými maximy, navíc se ve srovnání například s akciemi jedná o poměrně volatilní komoditu. Zlato sice může sloužit jako diverzifikace aktiv, jeho podíl v portfoliu investora by ale neměl přesáhnout 10 procent.
V prvé řadě je potřeba vědět, že zlato a všeobecně komodity nejsou klasickou investicí. Nepřinášejí totiž žádný pravidelný příjem, ale pouze kapitálový výnos. Naopak v případě investice do akcií se vyplácejí dividendy, dluhopisy nesou kupony a nemovitosti přinášejí investorům nájemné. Zlato ani jiné komodity takový příjem investorovi nenesou. Návratnost takové investice je dána pouze růstem ceny aktiva.
 

S cenami zlata mohou vlády dle libosti „cvičit“

Zlato je opředeno mnoha mýty. Držení zlata je často motivováno emocemi a psychologií, spíše než hledáním investice jako takové. Mýty založené na tom, že zlato je uchovatel hodnoty a konečné platidlo, nemají v historii oporu. Například v USA bylo držení zlata pro investiční účely zakázáno až do roku 1973. Stejně tak v Číně se nesmělo zlato používat jinak než ve šperkařství a průmyslu, a to až do roku 2001. Indie na dovoz zlata uvalila nedávno cla 30 %. Vláda kterékoliv země může s cenami zlata „cvičit“ právě takovými regulacemi či zákazy. Zlato je určitě možno brát jako jednu z mnoha komodit, ovšem zdaleka se nejedná o tu nejzajímavější.
 
Následující graf ukazuje cenu zlata v reálném a nominálním vyjádření. Z grafu mimo jiné vyplývá, že zlato je hluboko pod svými reálnými historickými maximy, kterých dosahovalo na počátku 80. let minulého století. Dnešní ceny zlata odpovídají cenám v roce 1983 nebo pak v roce 2009. O žádném velkém zhodnocení, či uchování hodnoty, se nedá tedy hovořit.

Graf 1: Cena zlata v reálném a nominálním vyjádření

Zdroj: Vlastní úpravy časových řad zlata, Freedom FS
 


Zlato je volatilnější než akcie

Odborníci v souvislosti se zlatem upozorňují rovněž na poměrně vysokou volatilitu (míru kolísání hodnoty). Při srovnání ceny zlata s vývojem hodnoty indexu S&P 500 vyplývá, že zlato je volatilnější než akcie, a že zřejmě existuje záporná korelace mezi těmito aktivy. „Matematickou analýzou časových řad bylo potvrzeno, že korelace je skutečně záporná, a to přesně ‒0,18. Výsledky ukazují, že zlato silně kolísá, a to o zhruba deset procentních bodů více než akcie s tím, že i průměrný výnos je u zlata nižší než u akcií. Medián zlata je oproti jeho vlastnímu průměru značně odlišný, což jen dokresluje značnou volatilitu tohoto aktiva.

Graf 2: Porovnání ceny zlata s vývojem hodnoty indexu S&P 500

Zdroj: Vlastní úpravy časových řad zlata a indexu S&P 500, Freedom Financial Services
 
 

Zlato mít prostě musíte? Pak zvolte fyzické slitky

Rozhodne-li se investor i přes to všechno zařadit zlato do svého portfolia, bude muset řešit otázku, jak zlato nakoupit. Možností je více. V prvé řadě je možné pořídit zlato fyzicky ve formě slitků, dále pak přes OPF/ETF zaměřené na zlato či zlaté akcie a podobně, prostřednictvím akcií komoditních firem těžících zlato či napřímo nákupem derivátu přes brokera. Každá z těchto forem má přitom výhody a nevýhody. Detailní analýza jednotlivých způsobů nákupu ukázala, že zlato v portfoliu nepotřebujeme. Hlavním důvodem je to, že pokud nakupujeme diverzifikované akciové a dluhopisové portfolio, pak komodity jako celek, tedy včetně zlata, v majetku již máme. Obecně tedy klientům zařadit zlato do svých portfolií nedoporučujeme.

Pokud ale zlato nutně v portfoliu z nějakého důvodu být musí, pak je nejvhodnější nákup zlata fyzického, ale maximálně jen do objemu 1 procenta akciového portfolia. To poslouží jako diverzifikace aktiv v majetku a jisté výhody má i sám fyzický způsob držby. U komodit jako celku je závěr obdobný, tedy nelze doporučit, aby v portfoliu převažovaly. Pokud totiž máte diverzifikovanou akciovou složku, jsou komoditní akcie již v portfoliu zahrnuty. Například v širokém globálním indexu MSCI ACWI IMI je to 11 procent. Pro převažování komodit v portfoliu není důvod. Chce-li investor i přesto posílit podíl komodit ve svém portfoliu, mělo by to být maximálně do 10 procent akciové části portfolia.
  

Tabulka 1: Shrnutí nejdůležitějších hodnot u akcií a zlata pro investora
Ukazatel ZLATO AKCIE
Průměr 6,16 % 7,88 %
Medián 2,27 % 9,49 %
Směrodatná odchylka 24,65 % 16,50 %
Min - 42,78 % - 41,23 %
Max 160,90 % 56,33 %
Zdroj: Vlastní úpravy časových řad zlata a indexu S&P500, Freedom Financial Services
 

Předchozí článek Další článek