Penze
Předchozí článek Další článek

V Česku je skoro 425 000 invalidních důchodců

ČTVRTINA Z NICH KVŮLI DUŠEVNÍMU ONEMOCNĚNÍ

Náš důchodový systém to nejsou jen starobní důchody vyplácené po odchodu do penze, ale také důchody invalidní a pozůstalostní. A jejich význam a podíl na celkově vyplácené částce z důchodového pojištění stále roste. Velký podíl na tom mají invalidní důchody. 
Z poklidného, dopředu naplánovaného života se totiž během chvíle může stát zcela jiný příběh. Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. A invalidita je jednou z životních situací, která se v Česku týká více než 424 000 lidí, kteří podle údajů ČSSZ pobírali v loňském roce invalidní důchod.
 
Co je invalidita
Invalidita je bezesporu složitá životní situace. Z pohledu zákona je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotního stavu, a to alespoň o 35%. Podle míry poklesu pracovní schopnosti je rozlišována invalidita prvního, druhého a třetího stupně. U I. stupně invalidity jde o pokles pracovní schopnosti minimálně o 35%, u II. stupně nejméně o 50% procent a u III. stupně invalidity minimálně o 70%.
 
Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinnou invalidity
Nedá se říci, že by existovala závislost mezi nebezpečností povolání a četností a stupněm přiznané invalidity. Naopak. V poslední době se invalidita týká i na první pohled bezpečných oborů. Mohou za to především neduhy dnešní doby jako stres a celkové přetížení.

I proto byla již čtvrtina invalidních důchodů v loňském roce vyplácena kvůli duševním chorobám a poruchám chování, což představuje cca 100 000 invalidních důchodců. A jejich počet neustále roste, před pěti lety to byla pouze pětina všech přiznaných invalidních důchodů. Statistiky ukazují, že s nějakým duševním onemocněním se setkal každý pátý Čech a duševní poruchy a poruchy chování jsou dnes druhým nejčastějším důvodem přiznání invalidního důchodu.
 
Co říkají statistiky
Invalidních důchodů prvního stupně bylo před dvěma 163 920, z toho kvůli duševním poruchám 22.699. Více než 69 procent těchto důchodů připadlo na ženy. Více než tři čtvrtiny byly přiznány pro afektivní a neurotické poruchy, u mužů tvořily tyto diagnózy asi polovinu. Dalšími častějšími důchody byly mentální retardace nebo schizofrenie a poruchy s bludy.
Na druhý stupeň invalidního důchodu v roce 2016 dosáhlo 71 031 lidí, z toho 11.500 psychicky nemocných. Nejčastějšími příčinami byly schizofrenie a poruchy, u žen je měly společně až 65 procent a u mužů 52 procent.
Třetí stupeň invalidního důchodu pobíralo 190 837 lidí, tj skoro 45% všech invalidních důchodů. Kvůli psychickým nemocem byl přiznán u téměř 65.000 lidí. Přibližně pětina mužů i žen ho pobírala kvůli mentální retardaci, asi 45 procent kvůli afektivní poruše, schizofrenii nebo bludům.
 
Jsem příliš mladý, to se mě netýká
To je naprosto zkreslená představa. Invalidita může člověka potkat v každém věku. A psychické onemocnění není výjimkou. Pak je důležité mít jistotu, že důchod, který ČSSZ vypočítá bude správný a bude odpovídat výši, na kterou máte skutečně nárok. Ukazuje se totiž, že díky chybám v evidenci ČSSZ Češi dostávají až o 10% nižší důchody, než by měli dostávat. Abyste měli jistotu, že to není váš případ, je potřeba v prvé řadě požádat ČSSZ o výpis z vašeho důchodového účtu, tzv. IOLDP (informativní list důchodového pojištění) . Jak jej získat, vyplnit a kam odeslat najdete v krátkém návodu, který najdete na našich stránkách http://ceskapenze.cz/neverejne/stazeni-ioldp/
Předchozí článek Další článek