Eliminace rizik
Další článek

Co by nemělo chybět ve Vaší životní pojistce?

6.6.2024 | Mgr. Jan Grufík, MBA, EFP

Životní pojištění je jedním z klíčových finančních nástrojů, který má za cíl Vám a Vaší rodině poskytnout finanční ochranu v případě nepředvídaných životních událostí. I když mnoho lidí považuje životní pojištění primárně jako ochranu v případě úmrtí, existuje několik dalších rizik, která jsou důležitá a měla by být součástí dobře nastavené pojistné smlouvy. V tomto článku se zaměříme na klíčová rizika spojená s životním pojištěním.
 
 

Dobrá životní pojistka by měla umět pokrýt tyto životní situace a pomoci Vám a Vaší rodině získat finanční prostředky na zabezpečení běžných životních výdajů, úvěrů a splnění klíčových cílů.
 

Životní situace, s kterými by vám měla Vaše životní pojistka pomoci:

  • Úmrtí
  • Přiznání invalidního důchodu
  • Onemocnění velmi vážnou nemocí
  • Plnění v případě vážného úrazu a tzv. trvalých následcích úrazem
  • Pracovní neschopnost

Pokud onemocníte nebo se Vám stane úraz, začíná léčení. Výsledek je takový, že se buď uzdravíte, nebo Vám zůstane nějaké zdravotní omezení a je Vám přiznán invalidní důchod. No a pokud se léčba nepodaří, může dojít k úmrtí.

Po dobu tohoto léčení pobíráte od státu tzv. pracovní neschopenku (vyjma OSVČ, kteří si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění). Pokud Vám ovšem výše neschopenky nestačí, protože máte rodinné náklady vyšší, musíte chybějící rozdíl doplácet z Vašich rezerv nebo si jej nechat platit ze strany pojišťovny, tzn. mít pojištění pracovní neschopnosti.
 

Všechny tyto situace mají finanční dopad pro Váš rodinný rozpočet.
 

Mohou nastat ještě dvě situace, které mohou zásadně ovlivnit rozpočet Vaší rodiny.


Můžete onemocnět vážnou nemocí. V takovém případě jsou peníze potřeba na kvalitnější léčbu nebo na to, aby se o Vás mohli postarat Vaši blízcí během léčení nebo v poslední fázi Vašeho života. Další situace, kdy můžete potřebovat peníze na lepší léčbu, kvalitnější život, nebo úpravu bezbariérového bydlení je úraz, který Vám způsobí trvalé následky. Tato náhrada může dosahovat statisíců až milionů korun.


Pojďme si tedy zrekapitulovat, co by měla obsahovat Vaše životní pojistka?

Plnění v případě:

  1. Invalidity (nemocí i úrazem)
  2. Úmrtí (nemocí i úrazem)
  3. Trvalých následků úrazu
  4. Velmi vážných onemocnění
  5. Pracovní neschopnosti (nemocí i úrazem)


V dalších článcích si rozebereme jednotlivá rizika a ukážeme si, jak by měla být nastavena.

 

Další článek