Investice
Předchozí článek Další článek

Korporátní dluhopisy. Zajímavá investice nebo tikající bomba?

Robert Novoměstský (6.8.2019)

V posledních letech nastal doslova boom korporátních dluhopisů. Je to důsledek uvolněné regulace ze strany ČNB a Ministerstva financí. Dle některých názorů jsou tyto dluhopisy „průšvih a tikající bomba“. Situace je vážná, a tak ČNB nyní uvažuje o utahování opratí. Za současných podmínek schvaluje centrální banka prospekt dluhopisu, kontroluje, zda tento dokument neuvádí mylné a klamavé informace. Tento proces se však týká pouze emisí větších než 25 milionů Kč. ČNB pravděpodobně zavede pro emitenty novou povinnost, aby vydávali rating či scorecard ke každé emisi. Nezkušený investor by tak měl být lépe seznámen s celkovou rizikovostí nástroje.
 

ODPOVÍDÁ VÝNOS RIZIKU?

Agenti společností prodávajících tyto korporátní dluhopisy  prezentují 5-7 % úrok jako alternativu k bankovním vkladům. Na první pohled skvělá investiční příležitost. Ale každá investice je nejen výnos, ale také příslušné riziko. Všeobecně platí, čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. V tomto případě je třeba si uvědomit, že rizikovost tohoto nástroje je zcela někde jinde, než například investice do klasických otevřených podílových fondů. Tyto dluhopisy nemají rating, žádná renomovaná společnost neanalyzovala schopnost emitenta splácet závazky. Tyto nástroje nejsou likvidní, neobchoduje se s nimi. Pro běžného investora jsou zcela nevhodné. Adekvátní požadovaný výnos odpovídající takovému riziku, by musel být řádově jinde než oněch 5-7 %.
Specializovaný web „https://nesplacene-dluhopisy.cz/“ eviduje aktuálně 25 emisí, které jsou v defaultu. V ohrožení je údajně až 670 milionů korun především drobných investorů.
To, co vidíme v nabídkách korporátních dluhopisů, jsou často malé, místní a regionální firmy. Už jsme objevili i případy, kdy vlastní kapitál emitentů byl záporný. Výnos takového dluhopisu pak už vůbec neodpovídá riziku, které investor podstupuje. Stejný výnos nabízí prakticky kterýkoli dluhopisový otevřený podílový fond s ratingem spekulativního stupně. Z našich analýz se dokonce zdá, že některé z firem, které jsme analyzovali, vytloukají tzv. klín klínem.  To znamená, že splácí starý dluh novým dluhem.
Neexistuje tedy důvod, proč do portfolií našich klientů zařazovat „nejprašivější dluhopisy z prašivých“. Pokud má klient privátní finanční audit (finanční plán) a ví, co chce, tak korporátní dluhopis bez ratingu mu k tomu zcela jistě nepomůže. Je to totiž velmi rizikový nástroj. Lépe poslouží portfolia složená z OPF, ETF, nemovitostí napřímo, nemovitostních fondů, spořicích účtů, vlastního podnikání, vlastního vzdělání apod.
V případě dluhopisových OPF je vždy k dispozici jasný rating, samozřejmostí je minimalizované kreditní riziko a nulové specifické riziko. Likvidita je ve srovnání s korporátním dluhopisem okamžitá, flexibilita úložky prakticky neomezená.
ČNB na svém webu zveřejnila základní zásady, jak by měl drobný nezkušený investor postupovat, když zvažuje investici do korporátních dluhopisů.
Viz „https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html“.
 

ZÁSADY, KTERÝCH SE DRŽTE

Desatero vystihuje několik aspektů, které používáme i my, když hodnotíme daný korporátní dluhopis. Zaprvé je třeba si uvědomit celkovou rizikovost nástroje, která je v tomto případě velmi vysoká. Dále není vhodné sázet jen na jednu kartu. Zeptejte se sami sebe, v čem je podnikání dané firmy specifické, a proč banka nepůjčí na projekt levněji než vy? Googlování o majiteli firmy vás může také překvapit. Uvědomte si, že investice není pojištěna a často může být předčasně splacena. Někdy se jedná o podřízené dluhopisy, což ještě snižuje jejich vymahatelnost, a tedy zvyšuje rizikovost. Ověření centrální bankou je jen k formálním náležitostem prospektu, nic k bonitě, žádné garance.
Většina poradců, natož pak drobných investorů, není schopna provést analýzu byznysu a rizik spojených s tímto nástrojem. Razíme heslo Warrena Buffeta: „Nikdy neinvestuj do byznysu, kterému nerozumíš.“ Investice napřímo do jednotlivých korporátních dluhopisů je přesně takovým nerozumem.


ZÁVĚR

V našich analýzách korporátních dluhopisů jsou nejčastější důvody pro nedoporučení:
 • absence ratingu
 • nízká velikost emise
 • nízký vlastní kapitál
 • absence informací pro investory na webu
 • nízký výnos do splatnosti u tak vysoce rizikového nástroje
Vhodnějším řešením dluhopisové složky jsou OPF a ETF, které poskytují širokou diverzifikaci, profesionální správu a špičkovou likviditu.
Když bychom někdy uvažovali o zařazení konkrétního dluhopisu do portfolia, pak musí být splněna všechna naše kritéria, a navíc musí platit, že:
 • maximální podíl investice nepřekročí 5 % objemu portfolia
 • klient má dle finančního plánu všechny cíle splněny standardními nástroji
 • je zpracovaný finanční plán, ze kterého vyplyne, zda dluhopis lze do portfolia vůbec zařadit kvůli jeho splatnosti a minimální výši

ZDROJE

 • web „nesplacene-dluhopisy.cz“
 • https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/ochrana-spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy/index.html
 • Tramba, David: DLUHOPISY prašivinou prolezlé, s. 12 – 15, týdeník Euro, vydání ze 13.5.2019, číslo 20, vydává Mladá fronta a.s., ISSN 1213-3129
 • Scherhaufer, Roman: interní emailová komunikace se společností Freedom
Předchozí článek Další článek