Investice
Předchozí článek Další článek

Proč se společností Moventum?

Karel Urbanovský

Společnost Moventum je lucemburská investiční platforma nabízející více než 9 000 podílových fondů a ETF fondů od více než 400 světových investičních správců. Společnost Moventum S.C.A. byla založena v roce 2000 dvěma partnery s dlouhodobými zkušenostmi v odvětví finančních služeb: Global Portfolio Advisors a Banque de Luxembourg, od roku 2014 je jediným akcionářem skupina Atlantic Fund Services Poland. Sídlem společnosti je v Lucembursku, kde je také jako obchodní společnost registrována. Díky tomu se na společnost vztahují přísné požadavky lucemburského finančního regulačního dohledu (Commission de Survellance du Secteur Financier, tj. CSSF), která je obdobou britských úřadů Financial Conduct Authority (FCA) a Prudential Regulation Authority (PRA) nebo rakouského úřadu Finanzmarktaufsicht (FMA). 
Společnost je tudíž vázána lucemburskými zákony upravujícími bankovní tajemství. Prostřednictvím platformy Moventum je klientům otevřen majetkový účet u nejvýznamnější lucemburské privátní Banky Banque de Luxembourg. Vaši klienti tak získají služby tradiční světové úrovně v zemi s nejvyšší ochranou investorů a moderním legislativním rámcem. Jsme přesvědčeni, že peníze vašich klientů si zaslouží precizní péči na úrovni evropského privátního bankovnictví. Společnost je členem lucemburského sdružení Association pour Garantie des Dépots Luxembourg (AGDL), které je obdobou britského fondu Financial Services Compensation Scheme (FCSC).
 
Přestože jsou veškeré dokumenty v angličtině, existují ke všemu i české ekvivalenty, klientům je předáván veškerý český administrativní servis, je zpracována metodická podpora a podpůrné nástroje, které ulehčí a zjednoduší Vaši práci. Díky této kombinaci můžete svým klientům začít nabízet placené služby investičního poradenství nebo zprostředkovávat třídy fondů, kde Vaše pravidelná roční odměna přesahuje 1% z aktiv pod správou.
 
Moventum vám umožní vybudovat si lukrativní poradenskou praxi generující statisícové pravidelné příjmy za to, že dlouhodobě pečujete o potřeby svých klientů. Mezi hlavní výhody patří:
 
Efektivita
 • určeno pouze sektoru B2B
 • možnost použití vlastní značky
 • mezinárodní offshorová společnost
 • flexibilní a otevřená struktura poplatků
 • flexibilní spektrum fondů
 
Transparentnost
 • transparentní struktura poplatků
 • účty v různých měnách (CHF, USD, EUR, JPY, GBP, …)
 • transparentní struktura nákladů
 • spolehlivé analytické nástroje umožňují poskytovat klientům kvalitní poradenství
 • komplexní, rychlá a přímočará online správa
 • založení účtu online
 • nákup a prodej investičních fondů online
 • každodenní hodnocení účtu online
 • každodenní informace o provizích online
 • Online náhled účtu pro vaše klienty
 
Univerzálnost
 • Získáte přístup k asi 9 000 fondům u více než 420 tuzemských a zahraničních společností zabývajících se správou fondů. Jedná se o strukturu fondu s otevřenou architekturou, která vám umožňuje přidávat Vaše oblíbené fondy.

Profesionalita
 • Na současném trhu musí být poradci schopni předčit konkurenci a nabízet zákazníkům cenné rady a prvotřídní služby, které nikde jinde na webu nenajdou. Se společností Moventum je realizace transakcí po internetu rychlá, přímočará a transparentní, díky tomu můžete věnovat více času svým klientům.
 
Proč právě Moventum?

Moventum je komanditní společnost na akcie podle lucemburského práva a podléhá lucemburskému bankovnímu dozoru CSSF, lucemburské obdobě BaFin, německé spolkové instituce pro dozor nad finančními poskytovateli služeb, a FMA, rakouskému kontrolnímu orgánu nad finančními trhy. Má od této instituce licenci jako správce majetku a prodejce investičních fondů a podléhá zároveň lucemburskému bankovnímu tajemství.
 
Pro jakého investora je Moventum vhodné?

Moventum je vhodné pro všechny druhy investorů, jak pro drobného investora, který chce začít investovat jen minimální částku, tak pro investory, kteří investují většinu svého majetku.
 
Jaká je konkurenční výhoda Moventum?

Za hlavní konkurenční výhodu Moventa lze považovat přístup k údajům společnosti Morningstar. U každého klienta lze získat přehled detailních informací o celém portfoliu i jednotlivých fondech, tzv. Morningstar Portfolio X-Ray. S těmito informacemi je pak poradce schopen názorně klientovi ukázat celou problematiku investování.
 
Jaký přínos má pro poradce a jaký pro klienta?

Klient i poradce má k Moventu svůj online náhled. Klient tak má přehled o všech pohybech na svém účtu a kdykoliv může zkontrolovat aktuální hodnotu celého portfolia i jednotlivých fondů.

Poradce má přehled o všech svých klientech a může kontrolovat, zda platby přicházejí, jak mají. Dále může využít již zmíněného Morningstar Portfolia X-
Předchozí článek Další článek