Investice
Předchozí článek Další článek

Nový hlad po energii v Asii

Michael Sieg

Po státech BRIC - Indii a Číně - se nyní do centra pozornosti investorů dostávají opět menší asijské země. Náš host, autor MICHAEL SIEG, vysvětluje, proč mezinárodní investoři stále více favorizují lokální energetickou infrastrukturu jakožto klíč k růstu a jaké závěry z toho mohou vyvodit zvláště evropští investoři.
Asie představuje se 4,3 miliardami lidí více než 60 procent světové populace. Již nyní generuje Asie 35 procent světového HDP, v roce 2035 to bude více než 44 procent. Tento kontinent se v rychlém tempu ekonomicky a politicky mění na globální mocenské centrum. Ale vysoký růst počtu obyvatel, ekonomický výkon a spotřeba staví rozsáhlé části Asie před obrovské problémy v oblasti zásobování energií.

Jen za posledních 15 let se poptávka po energii téměř zdvojnásobila a zastavení tohoto vývojového trendu není v dohledu. Podle asijské banky Asian Development Bank vzroste podíl Asie na celosvětové spotřebě energie do roku 2035 ze současných 34 na více než 50 procent. A již dnes se v Asii spotřebuje dvakrát víc energie než v USA. Jádrem problému je však to, že 88 procent vlastních energetických potřeb se z důvodu nedostatku vlastních zdrojů musí v Asii vyrobit z dovážených a drahých paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Výsledkem je nedostatečné zásobování energií, která se vyznačuje vysokými cenami elektřiny a rychle postupujícím znečištěním životního prostředí.
 
Energie z obnovitelných zdrojů je pro budoucnost Asie bez alternativ
 

Řešení poskytují především obnovitelné zdroje energie. Slunce, vítr, teplo ze země, voda a biomasa, to všechno je k dispozici v mnoha oblastech Asie v nadbytečné míře a čeká jen na to, aby se vše využilo. Další výhodou je, že elektrárny na obnovitelné zdroje energie musí být zřizovány a provozovány v mnoha oblastech Asie relativně levně, na mnoha místech musí být konkurenceschopné bez státní dotace a z důvodu krátké doby výstavby jsou tedy rychle k dispozici. Mohou být dimenzované jako menší elektrárny v porovnání s konvenčními elektrárnami na fosilní paliva, a proto jsou ideální pro decentralizovanou výrobu elektrické energie. To znamená, že se proud vyrábí tam, kde je také spotřebován. Rozšíření energie z obnovitelných zdrojů ve finále lidem a místní ekonomice nabízí bezpečné a cenově dostupné zásobování energií. Tato výstavba podporuje nezávislost na fosilních palivech a v mnoha rozvíjejících se ekonomikách v Asii je proto považována za řešení bez alternativ.

Totéž platí pro Filipíny: „Dnes jsme se zapsali do historie,“ prohlásil prezident Benigno Aquino III. u příležitosti zprovoznění prvního filipínského solárního parku financovaného ze soukromých zdrojů (našimi investory). Zdůraznil, že jeho vláda vynaloží i nadále veškeré úsilí, aby zvládla hrozící energetickou krizi. Do roku 2018 se má proto na Filipínách dostat dalších 5100 megawattů výkonu do sítě – podle prezidenta Aquina si vláda stojí za svým závazkem, že poskytne spolehlivou, čistou a cenově dostupnou energii.

Právě Filipíny jsou pro úspěšnou realizaci politiky udržitelné energie na rozvíjejících se trzích. Navíc patří mezi nově se rozvíjející země s vysokým růstovým potenciálem a McKinsey je označuje jako „nového miláčka“ investorů. Tento odhad je potvrzen filipínským tempem růstu posledních let, které se pravidelně pohybovalo mezi šesti a sedmi procenty. Po celá desetiletí spoléhá vláda na obnovitelné zdroje energie, jejichž podíl na celkové spotřebě činí podle vlastních údajů již dnes 40,7 %. V Německu je to dokonce podle statistického úřadu Evropské unie Eurostatu jen 12,4 %.

A hlad po energii je obrovský: Do roku 2030 se očekává, že se poptávka po elektřině podle odhadů filipínského ministerstva energetiky ztrojnásobí. Zároveň jsou rámcové podmínky pro investice díky zdravým veřejným financím a stabilnímu bankovnímu sektoru dobré - hlavní ratingové agentury zvýšily bonitu země 19x za sebou.

Vzkvétající ekonomika, dramatický nedostatek energie, stabilní politické prostředí, dobré ekonomické ukazatele a dobré klimatické a strukturální podmínky vytváří pro zahraniční investory dobré příležitosti podílet se na projektech v asijském sektoru energie. K tomu lze připočíst státní podpory obnovitelných zdrojů energie a otevřenost vůči zahraničním investorům. Tyto argumenty nás již před mnoha lety přesvědčily o investicích do výstavby solárních elektráren a elektráren na biomasu na Filipínách.

Rychle se rozvíjející země je ale jen jedním příkladem z ambiciózních cílů v oblasti energie v asijských zemích. Také mnoho dalších zemí v regionu vytváří potřebný právní rámec pro rozvoj energií z obnovitelných zdrojů.

Avšak každý, kdo zná asijský trh, ví, že tyto cíle nelze bez mezinárodních poskytovatelů finančních prostředků realizovat v dostatečné míře. Aby bylo možné plně realizovat budoucnost energie z obnovitelných zdrojů v Asii, budou podle odhadů Bloomberg New Finance v následujících 15 letech nutné investice ve výši kolem 2,5 bilionu amerických dolarů. Finanční rozměry, které přesahují nejen možnosti stávajících poskytovatelů energie, ale také místních vlád.

Inovativní financování jako příležitost pro investory
 
Proto jsou nutné nové formy spolupráce a inovativní modely financování i zapojení zahraničních investorů, např. v partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnerships). Tam začneme a investujeme do diverzifikovaného portfolia infrastrukturních projektů v oblasti udržitelné výroby energie z obnovitelných zdrojů a s tím spojených přenosových systémů elektřiny v daném regionu. V této souvislosti intenzivně stavíme na pevných a v průběhu mnoha let vybudovaných kontaktech s lokálními developery, kteří nám zajistí přístup k místním infrastrukturním projektům. Všechna místa projektu zažívají střednědobě společenské změny, způsobené mimo jiné zvýšením kupní síly nebo usídlením společností.
V součtu vytváří kapitál a expertíza investorů v Asii společně s místními lidmi trvalé hodnoty, které jsou nejen ekologické, ale také ekonomicky účelné. Považujeme se zde mimo jiné za přímý spojovací článek mezi asijskými zeměmi a evropskými investory a zasazujeme se o to, aby právě také evropští investoři a technologické koncerny posílily svou angažovanost v tomto regionu.
 
Energie v centru pozornosti
 

Pokračující rychlý rozvoj asijského regionu se odráží v ekonomických ukazatelích a hodnoceních mnoha zemí v Asii a zejména zemí ASEAN. Těmito informacemi jsou stále více ovlivněna investiční rozhodnutí průmyslových koncernů a účastníků finančního trhu. Důležitým faktorem pro následné investice je přitom bezpečné zásobování energií.
 

 
MICHAEL SIEG
zakladatel a předseda ThomasLloyd Group

Michael Sieg založil společnost ThomasLloyd Group roku 2003. Od té doby se rozrostla a vyvinula v globální investiční a poradenskou společnost, která se specializuje na oblast obnovitelných zdrojů energie v Asii. Společnost se sídlem v Londýně je zastoupena na 14 místech v osmi státech v Severní Americe, Evropě a Asii. V České republice má společnost své sídlo v Praze. V Německu společnost disponuje kancelářemi ve Frankfurtu nad Mohanem, Stuttgartu a Mnichově. Věnuje se získávání kapitálu, M & A a Corporate Finance, financování a managementu projektů pro vývojáře a investičnímu poradenství a správě majetku a fondů pro soukromé a  institucionální investory. ThomasLloyd Group aktuálně spravuje aktiva v hodnotě více než tří miliard amerických dolarů.
 
překlad: ThomasLloyd Česká republika
Předchozí článek Další článek