Penze
Předchozí článek Další článek

Přivýdělek na mateřské vám může snížit důchod celkově o statisíce. Málokdo ví, jak se této ztrátě vyhnout

21.5.2020 | Ing. Jiří Šafařík CSc.


Ženám nebo mužům, kteří si přivydělávají během mateřské či rodičovské dovolené hrozí nižší důchody, a to v případě, že eventuální přivýdělek během péče o dítě je nižší než předchozí i následné příjmy. Zákon ale obsahuje ustanovení, které lidem v dané situaci umožňuje výši svého důchodu pozitivně ovlivnit. Problém je však v tom, že o něm málokdo ví, a pokud občan aktivně nepožádá o jeho uplatnění, automaticky mu bude přiznán nižší důchod.
 

„Pokud žena nebo muž po dobu péče o dítě ve věku do 4 let nemá příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, je tato doba péče o dítě také dobou vyloučenou. To znamená, že se při výpočtu výše důchodu vyloučí, aby nulové příjmy během této doby ‚nerozředily‘, resp. nezhoršily osobní vyměřovací základ. Vyloučená doba tedy nesníží vypočtený důchod,“
 

Jak ovlivní příjmy během mateřské důchod?

„Dřívější právní úprava kategoricky upřednostňovala v případě souběhu vyloučené doby a doby s příjmy právě dobu s vyměřovacím základem, bez ohledu na jeho výši. To samozřejmě mělo v případě nízkých vyměřovacích základů negativní vliv na výši důchodu,“
 

Na možnost vyššího důchodu vás nikdo neupozorní.

„Je nezbytný aktivní přístup, protože k tomuto kroku matku či otce nikdo nevyzve ani při sepisování žádosti o důchod. V protokolu, který sepisuje úředník, resp. referentka příslušné místní správy sociálního zabezpečení, navíc není tato možnost vůbec nabídnuta, a tak je nutné si přímo vyžádat její výslovné uvedení do protokolu,“
 

Modelové výpočty snížení důchodu

Například pokud by žena s průměrným příjmem 40 000 Kč měsíčně pracovala během péče o dítě do věku 4 let (po roce 1995) s příjmem nižším než 40 000 Kč a při žádosti o důchod nebo nejpozději do 30 dnů po obdržení rozhodnutí o důchodu nepožádala, aby se doba péče o dítě do věku 4 let považovala za vyloučenou dobu, budou ji tyto nízké příjmy zahrnuty do výpočtového základu a její starobní důchod bude nižší.
 Například v konkrétním vybraném případu uvedeném v tabulce varianty č. 1, tzn. při výdělku ve výši jedné třetiny ze 40 000 Kč, by se její starobní důchod při péči o 1 dítě snížil o 588 Kč měsíčně. Za 20 let pobírání starobního důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2020) činila 141 tisíc korun. Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta dvojnásobná nebo trojnásobná.
Další příklad uvedený v tabulce varianty č. 2popisuje výdělek během péče o dítě ve výši 10 000 Kč. V takovém případě by se starobní důchod při péči o 1 dítě snížil o 660 Kč měsíčně. Za 20 let pobírání starobního důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2020) činila 158 tisíc korun. Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta dvojnásobná nebo trojnásobná.
 

Varianta 1: Po dobu péče o dítě do věku 4 let 1/3 předchozího a následného příjmu

Modelové příklady snížení starobního důchodu při zahrnutí nízkého příjmu (vyměřovacího základu) ve výši jedné třetiny osobního vyměřovacího základu během náhradní doby péče o dítě ve věku do 4 let pro zvolené osobní vyměřovací základy a pro dobu pojištění 48 let; výpočet na úrovni roku 2020.


 

Varianta 2: Po dobu péče o dítě do věku 4 let příjem 10 000 Kč

Modelové příklady snížení starobního důchodu při zahrnutí nízkého příjmu (vyměřovacího základu) ve výši 10 000 Kč měsíčně během náhradní doby péče o dítě ve věku do 4 let pro zvolené osobní vyměřovací základy a pro dobu pojištění 48 let; výpočet na úrovni roku 2020.

 

Předchozí článek Další článek