Penze
Předchozí článek Další článek

Zaměstnanecký benefit na celý život

Letos v květnu uplynuly tři roky od zrodu projektu „Penze jak ji neznáte (PJJN)“ a současně to jsou již dva roky, kdy jsme tento projekt začali komerčně využívat a nabízet tak zcela novou službu našim klientům. Čas jasně ukázal, že služba PJJN se stala nedílnou součástí našeho poradenského procesu a přináší nám celou řadu benefitů, které nás na začátku projektu ani nenapadly. 

Tím prvním je bezesporu zkvalitnění celého poradenského procesu. Díky „Zprávě o aktuálním stavu důchodového pojištění (Zpráva PJJN)“ získává klient přesný výpočet starobního důchodu, invalidních a pozůstalostních (vdovský, vdovecký, pozůstalostní), který by skutečně od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostal. A určení přesné výše těchto důchodů má pak přímou návaznost na správné nastavení jednotlivých pojistných částek u životního a úrazového pojištění. Pokud neznám přesně výši těchto důchodů, to znamená skutečnou výši, kterou by ČSSZ vyplácela, pak tak zvaně „šiju z vody“. Výsledkem je pak nepřesné nastavení těchto částek a riziko, že klient je buď podpojištěn nebo dokonce přepojištěn.

Obvyklá praxe běžných poradců je vycházet z aktuálního příjmu klienta, z kterého pak stanovují výši potřebné pojistné ochrany. Ale to je špatně. To by fungovalo pouze za předpokladu, že měl klient po celou dobu pojištění (doba, kdy byl účasten sociálního pojištění) stejný příjem. Ale život píše jiné příběhy.  Správný postup tedy je, nejdříve spočítat na základě IOLDP od ČSSZ a  doplňujících dat od klienta přesnou výši jednotlivých důchodů a teprve pak na jejich základě stanovit výši potřebného krytí. Málokdo to dnes umí, dobrá zpráva je, že všichni poradci Freedom tuto možnost dnes mohou plně využívat a to díky Zprávám PJJN s následným využitím poradenských software (FO a nově CML).
 
Druhým benefitem je možnost vrátit se zpět ke svým klientům s něčím, co má skutečně smysl a co bude vaše klienty určitě zajímat. Možnost získání vyšších důchodů od státu v rámci vypracování Zprávy o aktuálním stavu důchodového pojištění většina klientů vítá a poradcům se pak na na základě přesně vypočítaných důchodů otevírá prostor pro aktualizaci a zpřesnění nastavení pojistného krytí rizik u klienta, což skýtá obrovský potenciál servisu u stávajících klientů. Prostě servis, který skutečně dává smysl a je oboustranně prospěšný.
 
A třetí benefit je asi ten nejdůležitější a pro většinu poradců na trhu nejzajímavější. A to je snadné získávání nových klientů. Naše služba „Penze jak ji neznáte“ se totiž zabývá doposud zcela neprobádanou oblastí státních důchodů a s největší pravděpodobností budete zcela prvním člověkem, který se s klientem na toto téma bavil. Zkušenosti našich poradců ukazují, že díky službě PJJN dnes nemají nejen problém se získáním zcela nových klientů, ale daří se jim dokonce zaujmout klienty, ke kterým se s klasickou poradenskou nabídkou nebyli schopni dostat několik let. Je potřeba říci, že k osvětě klientů v této oblasti nám také velice pomáhá on-line svět, především speciální web věnovaný tomuto tématu www.ceskapenze.cz a on-line marketingové kampaně, díky kterým získáváme další kontakty na zájemce o naši službu, které přidělujeme našim poradcům.  
 
S čím jsme ale určitě v počátcích našeho projektu nepočítali je značný zájem o službu PJJN jako zaměstnanecký benefit. V této oblasti jsme začali sbírat první zkušenosti v roce 2017 a to hned u velkých nadnárodních i lokálních firem jako ČEZ, Exon Mobile, McDonald, Adastra apod. Dnes můžeme říci, že se jedná o nejefektivnější a nejzajímavější způsob získávání nových klientů.
 


Právě v dnešní době je otázka udržení si a získávání nových zaměstnanců jedním z největších problémů většiny firem. Historicky nejnižší nezaměstnanost a stálý tlak na navyšování platů nutí zaměstnavatele přicházet s dalšími a dalšími benefity, aby si své zaměstnance udrželi. V uvedeném statistice z roku 2016 je vidět, jaké benefity jsou firmami nejčastěji využívány. Když se na jednotlivé benefity podíváme a můžeme si je rozdělit do dvou skupin. Benefity jednorázové a benefity dlouhodobé. Z pohledu zaměstnance jsou určitě zajímavější benefity dlouhodobé. Z pohledu zaměstnavatele samozřejmě jsou to určitě benefity jednorázové, protože ho nestojí tolik peněz jako ty dlouhodobé. Kdyby se tyto dva pohledy daly zkombinovat, určitě by to byl velice zajímavý typ benefitu. Benefit, z kterého by zaměstnanec mohl dlouhodobě profitovat a současně za který by zaměstnavatel zaplatil pouze jednou.

A právě takovým zaměstnaneckým benefitem je náš program „Penze jak ji neznáte“. Úhrada ceny za zpracování „Zprávy PJJN“ ze strany zaměstnavatele je jednorázová, ale pro příslušného zaměstnance profit z této služby je dlouhodobý. Dokonce se dá říci, že celoživotní. To proto, že z ní bude profitovat i po skončení produktivní části svého života, tzn. v době, kdy bude pobírat starobní důchod od státu. Pokud vezmeme v potaz průměrný přínos naší služby, státní důchod až o 10% vyšší než důchod před odstraněním všech nedostatků a chyb v evidenci ČSSZ, pak se u zaměstnance s průměrným příjmem dostáváme na starobní důchod vyšší cca o 1 200 Kč /měsíčně. To za 20 let života v důchodu činí 288 000 Kč navíc. A to vše při jednorázové investici do zpracování „Zprávy PJJN“ ve výši necelých 6 000 Kč. To je prostě věc, která se líbí jak zaměstnancům, tak samozřejmě i zaměstnavateli.

Z našeho hlediska je cesta získávání nových klientů přes Zaměstnanecký benefit PJJN tou nejefektivnější cestou. Většinou celý proces začíná tím, že představíme naši službu majiteli společnosti nebo člověku z HR oddělení, který za oblast zaměstnaneckých benefitů zodpovídá. Nejlepší zkušenost jsme udělali tehdy, kdy tito lidé na vlastní „Zprávě PJJN“ poznali reálný přínos naší služby. A platí, čím vyšší příjem, tím vyšší rezervy a navýšení důchodu jsme schopni najít. Takto si vytváříme velmi pevnou důvěru v naše služby a pak je již jen krůček k tomu, aby tito lidé zajistili představení naší služby dalším klíčovým zaměstnancům firmy.

Provedení je velice jednoduché a centrála Freedom vás v tom plně podpoří. Stačí zajistit zasedací místnost, projektor a plátno a pozvat příslušné zaměstnance, kterým by chtěl zaměstnavatel tento benefit poskytnout. Máme připravenu velice účinnou prezentaci v délce 90 minut, kterou sami provedeme (Michal Pyšík, Jiří Šafařík). Na závěr zjistíme zájem posluchačů o naši službu a se zájemci si pak už poradce organizující tuto prezentaci vyplní „Žádost o zaslání IOLDP“ na ČSSZ. Co myslíte, jakou máme úspěšnost? Tušíte správěně, skoro 100%. Jedinými lidmi, kteří si o IOLDP po naší prezentaci nepožádali byli cizinci pracující ve firmě, kterým jsme sdělili, že pokud nejsou účastni důchodového pojištění v ČR alespoň 10 let, pak se jim naše služba zcela jistě nevyplatí. Do této chvíle není potřeba, aby se firma k čemukoliv zavazovala. Jedná se čistě o informativní prezentaci a teprve dle zájmu zaměstnanců činíme s firmou další administrativní kroky.

V zásadě jde jen o to, na jakém základě bude cena za jednotlivé zprávy uhrazena a zda zaměstnavatel zaměstnancům uhradí celou cenu, nebo její část a zbytek si doplatí zaměstnanec. Zatím jsme se setkali pouze s případy, kdy zaměstnavatel uhradil plnou cenu ve výši 5 980 Kč včetně DPH. Můžete narazit na skutečně velké společnosti, které mají buď vlastní „Employe benefit  program“, jako například společnost ČEZ.  Nebo se může jednat o společnost, která využívá jednu z platforem poskytující firmám komplexní řešení zaměstnaneckých benefitů, jako například společnost Benefity a.s. (www.benefity.cz). Práve s totu společností má Freedom smlouvu, na základě které byl benefit „Zpráva PJJN“ zalistován do benefitů, které si pak zaměstnanec může vybrat a bude mu zaměstnavatelem uhrazen. Benefity.cz již vyuřívá více než 150 významných společností z ČR, jako například Exon Mobil, MAKRO, Kooperativa, XEROX, Zentiva, O2, Bernard, Škoda Praha a další. V tomto případě stačí představit naši službu zaměstnancům těchto firem a oni si ji pak mohou nechat uhradit v rámci platformy www.benefity.cz . Druhým příkladem jsou společnosti, které nemají vlastní benefit program nebo nevyužívají žádnou z benefitních platforem. I tam je to pro naše poradce velice jednoduché, protože stačí vyplnit jednoduchou objednávku služeb za příslušnou firmu a centrála se již spojí s kompetentní kontaktní osobou ve firmě a zajistí uzavření smlouvy na poskytování zaměstnaneckého benefitu „Zpráva PJJN“. Zajistíme současně také kompletní fakturaci, takže práce poradce se omezuje pouze za vyplnění objednávky a organizaci nezávazné prezentace, kterou zrealizuje centrála Freedom.
 
Takže neváhejte a pusťte se do toho. Rádi vás podpoříme i na úplném začátku a to databází firem z vašeho regionu, kterou si společně projdeme a vyselektujeme vhodné společnosti. Pomůžeme vám s oslovením těchto firem a rádi se zúčastníme i prvního jednání s kompetentním člověkem. A samozřejmě počítejte s realizací prezentace pro vybrané zaměstnance. V případě, že chcete tuto nejefektivnější cestu získávání klientů využít, napište nám krátkou zprávu na e-mail benefity@freedomfs.cz. Rádi vás podpoříme. 
Předchozí článek Další článek