Eliminace rizik
Předchozí článek Další článek

Proč bych jako poradce měl spolupracovat se společností EUCS pro hladký průběh likvidace pojistných událostí?

Jan Grufík

Protože je to další střípek do mozaiky procesu odlišení se od konkurence! Klientům tak můžeme pomoci vyřešit složité pojistné události od jejich nahlášení přes případné spory s pojišťovnou až po jejich optimální vyřízení.
Před nějakou dobou jsme vám oznámili, že jsme jako Freedom začali spolupracovat se společností EUCS. Jsem rád, že se tomu tak stalo.

Na EUCS jsem narazil asi před třemi lety, kdy jsem byl na jejich workshopu „Spory s pojišťovnami“. Poprvé jsem se setkal s firmou, která řeší spory s pojišťovnami pro své klienty a uchopila to i jako službu, kterou nabízí svým klientům ve formě služby „Právní klinika“. Velmi zajímavé pro mě byly jejich zkušenosti se soudními spory a upozornění na některé věci, na které si dávat při sjednávání pojistných smluv pozor. EUCS mě oslovila, a tak jsem začal jejich služby nabízet svým klientům.
 
Po nějaké době přišli se službou „Osobní likvidátor“, což bylo přesně to, co jsem na trhu hledal. Mít někoho, kdo je schopen za mě vyřešit složité pojistné události a jejich hlášení. Zejména těch, se kterými se nesetkávám každou chvíli, jako jsou hlášení pojistných událostí na majetku, autech a odpovědnostních pojistkách. Vždy jsem si říkal, že by bylo fajn klientům nejen sjednat pojištění, ale také zajistit profesionální likvidaci, s čímž je také spojeno vědět, na co všechno má klient od pojišťovny nárok.
V některých oblastech, jako je životní pojištění, pro mě hlásit pojistné události problém nebyl. S tím mám zkušenosti, ale právě výše zmíněné škodní události nejsou tak časté, takže nastudovat si pojistné podmínky, zkusit zjistit, zda je to vůbec likvidní atd., nebylo vždy jednoduché. A tohle všechno pro mě řeší právě služba „Osobní likvidátor“.
 
Zde jsem si řekl, že by bylo dobré tuto službu, kterou si platí sám poradce, mít možnost sjednávat přes Freedom FS, a tak umožnit ostatním kolegům, aby se profesně posunuli.
 

Jak využít spolupráci s EUCS v komunikaci s klientem?

Nedávno jsem klientovi navrhoval řešení ochrany jeho příjmu. Klientovi se to líbilo, nakonec jsme návrh realizovali. Při podpisech se však klient zmínil, že pojišťovnám stejně moc nevěří, že by takto vysokou pojistnou částku na invaliditu vyplatili, kdyby se skutečně něco stalo.
 
Řekl jsem mu, že se samozřejmě může stát, že pojišťovna může plnění odmítnout. Ale já se snažím dělat maximum pro to, aby se to nestalo, což zahrnuje:
 
 1. Vybírám pojišťovnu podle K.O. kritérií – spolupracujeme s nezávislou společností EUCS, která pro nás srovnává zásadní kritéria, která daná pojišťovna v daném riziku musí umět, abych tuto pojišťovnu mohl klientovi doporučit. Takže už při výběru pojišťovny je pro mě důležitá hlavně kvalita produktu a co nejméně zásadních výluk.

  PS: Až od společnosti EUCS jsem se dozvěděl, že jsou na trhu pojišťovny, které mohou a dělají to, že vypoví klientovi např. pojištění invalidity. Tohle je pro mě nepředstavitelné.

  Příklad: Klient hlásil pojišťovně trvalé následky svého úrazu a dostal vyplaceno pojistné plnění 8 %. Cca do jednoho měsíce přišel od pojišťovny dopis, že klientovi na jeho smlouvě vypovídají pojištění invalidity. Pro klienta nastal problém, protože na toto riziko už nebude nikde jinde pojistitelný.
 2. Zdravotní dokumentace – snažím se, aby klient v ideálním případě vyplnil nejen zdravotní dotazník při uzavírání smlouvy, ale pokud je to možné, tak aby si pojišťovna vyžádala výpis ze zdravotní dokumentace, ideálně i s aktuální lékařskou prohlídkou (odběry).

  Proč? Je to sice zdlouhavější proces uzavírání smlouvy, ale zvedá se mi pravděpodobnost plnění ze strany pojišťovny, protože pojišťovna věděla, jakého klienta pojišťuje, mohla si ho oskórovat (nepřijetí, výluka, přirážka) a zmenšuje se riziko nevyplacení peněz z důvodu toho, že by klient něco neuvedl ve zdravotním dotazníku.
 3. Likvidace pojistné události – jakmile nastane pojistná událost, tak díky službě „Osobní likvidátor“ jsem schopen zajistit klientovi likvidaci pojistné události skrze profesionální tým likvidátorů.

  PS: Jen kdybych využil EUCS na ty složité a méně se vyskytující pojistné události, jako je pojištění majetku, aut a odpovědnost, např. jednou nebo dvakrát v roce, tak si službu „Osobního likvidátora“ platit budu, protože se mám na koho obrátit a mohu o této službě komunikovat s klienty – takže dochází k výraznému odlišení se od konkurence.
 4. Řešení právního sporu s pojišťovnou – v případě zamítavého stanoviska při nahlášení pojistné události ze strany pojišťovny mám díky EUCS možnost zajistit profesionální právní zastoupení ve sporu s danou pojišťovnou.
Tohle jsem klientovi řekl. Na základě tohoto procesu klient pochopil, že pro plnění v případě pojistné události děláme opravdu maximum a že spolupráce se mnou má i další výhody.
 
Jsem si jistý, že už jen díky tomu, že tohle mohu klientovi říct, mi stojí za to platit si u EUCS službu osobního likvidátora.
 

Další zkušenosti se spoluprací s EUCS

 
Nedávno mi volala klientka, že způsobila dopravní nehodu (je viníkem) – stala se při ní vážná zranění. Asi po dvou měsících od dopravní nehody jí volal někdo z mediační a probační služby a řekl jí, že by bylo dobré, kdyby poškozeným poslala nějaké peníze nad rámec plnění pojišťovny. Hned další den přišel dopis od právníka poškozených:

„Vás žádám o sdělení, zda jste ochotná poskytnout mým klientům nad rámec náhrady újmy hrazené pojišťovnou přiměřenou částku, která by jim alespoň částečně vynahradila komplikace a problémy, které jim vznikly v souvislosti s dopravní nehodou a které pojišťovna neodškodňuje.“
 
Už na první pohled je divné, že chce po mé klientce plnění nad rámec plnění povinného ručení. (Jen podotýkám, že poškozeným vše, na co mají ze zákona právo, musí zaplatit pojišťovna – do výše limitu).
 
Spojil jsem se s EUCS a klientce jsem předal kontakt na právníka, který ji celým procesem provede. Klientku to uklidnilo, protože měla možnost komunikovat s právníkem, který měl v dané záležitosti zkušenosti a vysvětlil jí, na co vše se má připravit.

Všem kolegům doporučuji začít spolupracovat s EUCS a využít služby „Osobního likvidátora“, neboť se tím výrazně odlišíme od konkurence a posuneme se v poradenském procesu zase o kus dál.
 
 
Předchozí článek Další článek