Eliminace rizik
Předchozí článek

Prvním pojištění dlouhodobé péče ve stáří

Zdeněk Formánek

Přibližně každý čtvrtý člověk se do osmdesáti let stane závislým na péči druhých. Problém se dotýká zejména generace 50+. U těchto klientů totiž pomalu klesá význam běžných pojištění z důvodu horší pojistitelnosti (trpí řadou onemocnění, nebo poúrazových stavů) a na rozdíl od mladších klientů mají tito lidé jiné preference.
Mnozí z nich viděli dopady ztráty soběstačnosti v rodině, nebo u známých, kteří se starali o své příbuzné v pokročilém věku, což mělo zásadní dopady na jejich život i kariéru. Profesionální domácí péče je totiž velmi nákladná a proto se více než 250 tisíc Čechů kvůli péči o příbuzného vzdalo svých zájmů, volného času a především své práce. Možnost zajistit se na stáří pro případ ztráty soběstačnosti, je proto pro tuto generaci klíčová. Produkt řešící tento problém zatím v České republice chyběl, zatímco na trzích západní Evropy a USA se již stal standardem. Od letošního května představila pojišťovna Aegon řešení i pro český trh.
 
 V České republice žije v současné době více než 330 tisíc lidí, kteří jsou odkázáni na dlouhodobou péči. Zpravidla vinou nedostatečného počtu a kapacit specializovaných zařízení je až polovina těchto nemocných nucena zůstat v domácím ošetřování a využívat služeb soukromých ošetřovatelů. Bohužel z finančních důvodů si rodiny často nemohou dovolit profesionálního ošetřovatele a v takovém případě přichází zhruba ve ¾ případů na řadu péče příbuzných.

„Domácí péči o příbuzného se v České republice věnuje až 250 tisíc lidí. Zůstat s příbuzným doma znamená ale zásadní změnu životního stylu. Pečovatelé se přestanou stýkat se svými přáteli, nemají čas na své koníčky a vlastně ani na sebe. Pokud si nemohou dovolit zaplatit alespoň na část dne domácí ošetřovatelku, jsou na to sami a péče o nemocného příbuzného jim zabere 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Nemají bohužel čas ani na odpočinek. Tito lidé se musí také vzdát svého zaměstnání. Často i ze dne na den přichází rodina o finanční příjem a nemocný i pečující jsou tak odkázáni na finanční pomoc od státu, která však nepokryje ani polovinu nákladů na potřeby nemocného, natož aby z této podpory mohl žít i pečovatel," popisuje úskalí domácí péče Petr Jaroš, neurolog a provozovatel domácí HomeCare služby.
 
Více než polovinu všech nákladů na péči si hradí nemocný z vlastních zdrojů
 
Dlouhodobě nemocným vypomáhá stát zejména v podobě státního příspěvku na péči. Tento příspěvek ale pokryje pouze asi 46 % celkových nákladů. Veřejný systém sociálního zabezpečení poskytuje sice v těchto případech i celou řadu dalších dávek, kterými jsou například příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či jiné výhody plynoucí z průkazů osob zdravotně postižených. Avšak i tak je spoluúčast nemocných lidí a rodinných pečovatelů významná.

„V současné době je státní příspěvek na dlouhodobou péči přiznán přibližně každému čtvrtému. Podle dostupných statistických údajů vydá stát na péči o dlouhodobě nemocné pacienty až 20 miliard korun ročně a tyto náklady vzrostou vinou stárnutí populace za přibližně 20 let až na dvojnásobek. To je bohužel obtížně udržitelné. Kromě státní podpory nemají lidé žádné další komerční možnosti, jak se pro případ dlouhodobé péče finančně zabezpečit a jsou plně odkázáni na vlastní úspory," vysvětluje Michal Korejs, produktový ředitel pojišťovny Aegon.
 
Nové pojištění odlehčí blízkým starosti s péčí a jejím financováním
 
Od května tohoto roku Aegon nabízí pojištění určené přímo pro generaci od 40 do 80 let – vstupní věk do tohoto připojištění je od 40 do 67 let, doba trvaní připojištění je do 80 let věku pojištěného. Jeho hlavním úkolem je pomoci lidem zajistit se finančně tak, aby v případě dlouhodobé nemoci ve stáří měli prostředky například k zaplacení pečovatele nebo k nákupu zdravotnických pomůcek. Pojištění pomůže se zajištěním úhrady nákladů na péči, ale i některých nákladů, které z příspěvku na péči nelze hradit. Umožní úhradu odpovídající péče v prostředí domova nebo specializovaného zařízení. Zajistí finanční příspěvek pro pečující osobu, která se často musí vzdát své práce. Klienti si budou moci vybrat ze tří variant pojištění. Následující tabulka uvádí měsíční výši plnění pro příslušné stupně dlouhodobé péče u jednotlivých variant pojištění. Měsíční penze bude vyplácena po dobu až 10 let.
 

„Nechceme nahrazovat stát, který dělá, co může, ani popírat roli rodiny. Našim záměrem je poskytovat produkt, který za rozumnou cenu pokryje smysluplná a reálná rizika pro věkový segment nad 50 let," doplňuje Michal Korejs.
 
Kolik Aegon Care stojí?
 

 
Ceny jsou uvedeny pro dobu trvání pojištění do věku 80 let, jde o minimální výši postačitelného pojistného za pojistnou smlouvu s pouze tímto připojištěním.
 
Shrnutí - s čím může Aegon Care pomoci?
 
Zajistí úhradu některých nákladů, které nelze hradit ze státního příspěvku na péči
  • Nadstandardní léky a speciální výživu
  • Komerční rehabilitaci
  • Úpravu bytu a koupi nadstandardních zdravotních pomůcek
 
Umožní odpovídající péči, ať již v prostředí domova nebo specializovaného zařízení
  • Umožní dlouhodobý či střídavý pobyt v zařízeních soukromého typu, v nichž je pobyt bez příspěvku rodiny finančně nedosažitelný
  • Umožní zajištění občasné péče / výpomoci v domácnosti
 
Zajistí příspěvek pro pečující osobu, která musí často opustit svou práci
  • Zajistí blízké osobě, která o nemocného nepřetržitě pečuje, dosažení alespoň průměrného příjmu v rámci ČR
  • Pomůže s úhradou nákladů souvisejících s rehabilitací pečující osoby – např. lázně, masáže
 
Odlehčí blízkým starosti s péčí a jejím financováním, například možností občasné výpomoci
  • Umožní svobodně rozhodovat o způsobu péče a podílet se na jejím výběru
  • Zajistí alespoň částečnou nezávislost na státním sociálním systému při budoucích změnách dávek
 
Předchozí článek