Eliminace rizik
Předchozí článek Další článek

Staré smlouvy špatně chrání aneb Důvody, proč aktualizovat povinné, havarijní a odpovědnostní pojištění

28.3.2021 | MGR. JAN GRUFÍK, MBA, EFP

Podle dat portálu banky.cz z konce loňského roku má 62 % Čechů sjednáno povinné ručení. Vzhledem k tomu, že uzavření tohoto pojištění ukládá zákon všem majitelům i provozovatelům motorových vozidel, není divu, že se jedná o jednu z nejčastějších uzavřených pojistek. Naopak pojištění odpovědnosti patří mezi nejméně časté, uzavřeno ho má asi jen 39 % lidí.Příliš rozšířené není ani pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli. U obou posledně zmiňovaných se přitom jedná o pojištění, která mohou lidi uchránit od nemalých výdajů. I pokud lidé všechna zmíněná pojištění mají sjednána, velmi často se stává, že se o pojistné smlouvy od chvíle, kdy je podepíšou, téměř nestarají.

U všech pojištění přitom platí, že člověku nejlépe poslouží, jsou-li pravidelně aktualizována. Pojďme se podívat na to, proč klientům vždy doporučovat aktualizace pojištění vozidel, občanské odpovědnosti a odpovědnosti vůči zaměstnavateli, a jaké argumenty lze použít.


POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 

Nejdříve se podívejme na pojištění automobilu a na důvody, proč by se o něj měl klient zajímat a jednou za čas ho aktualizovat.
 
1) Povinné ručení
Většina pojišťoven každý rok povinné ručení zdražuje, protože jí rostou náklady s plněním. Není však výjimkou, že klient po roce může dostat lepší cenu u konkurenční, nebo dokonce stejné pojišťovny. Zrušením původní smlouvy a uzavřením nové u stejné pojišťovny se lze nezřídka dostat na nižší cenu, než kdyby klient v původní smlouvě pokračoval. A nezapomeňme na vyšší bonusy díky beznehodovosti, které se mohou promítnout právě do lepší ceny nově sjednávaného povinného ručení.
 
2) Havarijní pojištění
Je známo, že v době uzavření havarijního pojištění počítá pojišťovna jeho cenu na základě aktuální hodnoty vozidla. Postupem času tato hodnota klesá, ale pojišťovna cenu havarijního pojištění většinou automaticky nesnižuje a vychází stále z původně uzavřené smlouvy. Protože se cena auta vzhledem ke stáří a nájezdu snižuje, je dobré upozornit klienta na přepočet jeho stávajícího havarijního pojištění, a tím mu ušetřit peníze. V neposlední řadě může i u havarijního pojištění uplatnit bonusy za beznehodovost.
 
 
3) Propojištěnost
Pokud si klient poté, co u pojišťovny uzavřel povinné či havarijní pojištění, u stejné pojišťovny sjednal další finanční produkt, může mu pojišťovna u nové smlouvy na povinné a/nebo havarijní pojištění nabídnout zajímavé slevy za propojištěnost. Stejně tak, pokud již využívá nějaký finanční produkt u jiné pojišťovny, která zároveň nabízí i povinné či havarijní pojištění, může pro něj s ohledem na propojištěnost být výhodné uzavřít nové pojištění tam.
 
4) Slevy za smluvní servis
Na dříve uzavřených smlouvách nemusí mít klient vždy slevu na spoluúčasti při plnění z havarijního pojištění při využití smluvního servisu pojišťovny. Na dnešních smlouvách není výjimkou, že si klient v případě pojistné události sjedná 5% spoluúčast. Pokud ovšem využije smluvní servis pojišťovny, je spoluúčast například jen 1000 Kč.
 
5) Vyšší limit na povinném ručení
Jedním z dalších důvodů, proč by měl klient upgradovat své povinné ručení, je nízký (zákonný) limit 35 milionů Kč na stávající pojistce. Nový občanský zákoník však oproti minulosti stanovuje cenu lidského života jiným způsobem, a tudíž je nyní mnohem jednodušší se u škody dostat přes tento zákonný limit. Přitom rozdíl v ceně za pojištění mezi limitem 35 milionů Kč a 200 milionů Kč jsou nižší stovky korun ročně navíc. A to se může klientovi mnohonásobně vrátit.
 
Bonus: Při uzavírání nové smlouvy neopomeňte GAP
V případě uzavírání pojištění na nové nebo zánovní auto se vyplatí myslet na možnost připojištění GAP, tedy Guaranteed Asset Protection (garantovaná ochrana majetku). Připojištění GAP dokáže při totálním zničení vozidla nebo jeho odcizení garantovat pojistné plnění ve výši pořizovací ceně vozu, a to po dobu až 5 let.

 

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST

Další oblastí, kterou by měl mít klient vyřešenou, je krytí občanské odpovědnosti a odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Pokud klienti využívají dříve uzavřené smlouvy, mohou mít rozsah krytí a pojistné podmínky o dost horší, než jaké by jim nabídla nově uzavřená smlouva.
 
1) Nízké limity
Často se lze setkat s tím, že klient sice nějakou občanskou odpovědnost má, ale limity jsou velmi nízké. Pokud byly smlouvy uzavřeny ještě v době, kdy platil starý občanský zákoník, nemusejí pokrývat všechny škody, které by aktuálně mohly nastat. Do takové kategorie může patřit plnění v případě psychické újmy.
 
2) Snižující se limity u různých případů plnění
Dnes je u řady pojišťoven běžný limit na plnění v jedné výši například 10 milionů Kč. Na starých typech odpovědnostních pojistek jsou limity pro případ plnění způsobené škodou na zdraví, majetku či finanční škodou různé – například ve formátu 2 miliony, 1 milion a 0,5 milionu Kč. To může znamenat klienta v okamžiku plnění nemile překvapit.
 
3) Hrubá nedbalost
Dnes již existuje možnost zřídit si občanskou odpovědnost, která nemá ve výluce takzvanou hrubou nedbalost, což většina nejen starých odpovědnostních pojistek právě ve výluce má.
 
4) Územní platnost
U starých odpovědnostních pojistek se setkáváme také s územní platností například pouze v rámci České republiky. U nových odpovědnostních pojistek často platí územní platnost po celé Evropě.
 
5) Regres zdravotní pojišťovny
Ne všechny starší typy odpovědnostních smluv umějí automaticky zaplatit škodu, která vznikne kupříkladu zdravotní pojišťovně. Aby v takovém případě pojištění zafungovalo, je potřeba, aby byl kryt právě i regres zdravotní pojišťovny.
 
6) Nájemní bydlení
U lidí, kteří bydlí v nájmu, se lze často setkat s tím, že jejich pojištění odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené nájemníkem.
 
7) Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
Obzvláště u starých smluv je nutné zjistit, zda má klient automaticky tuto odpovědnost pojištěnu v rámci občanské odpovědnosti, nebo je potřeba tohle riziko připojistit zvlášť. Toto riziko by měli řešit nejen majitelé rodinných domů, ale také majitelé bytových jednotek. Škoda, která může vzniknout kvůli vlastnictví takového bytu, totiž můžu poškodit celý bytový dům, a je tedy potřeba tohle riziko řešit v milionových částkách.
 
 

ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNAVATELI

Pojďme se podívat i na odpovědnostní pojistky vůči zaměstnavateli a důvody, proč je vhodná aktualizace i těchto pojistek.
 
1) Změna příjmu
Jak všichni víme, zaměstnavatel má při škodě ze zákona nárok vymáhat po zaměstnavateli 4,5násobek jeho hrubé mzdy. Mzdy se však neustále vyvíjejí a rostou, a tudíž by si klienti měli pohlídat, zda jejich aktuální odpovědnostní pojistka dosahuje limitu pojistné události právě ve výši 4,5násobku jejich hrubé mzdy.
 
2) Změna pracovní pozice či náplně práce
Někdy se také může stát, že klient začne nově využívat služební auto a domnívá se, že se jeho dříve uzavřená pojistka zaměstnanecké odpovědnosti automaticky vztahuje i na oblasti související s používáním služebního vozu. To ovšem nemusí být pravda, a proto je potřeba toto ověřit a případně odpovědnostní pojištění upgradovat. Pokud se klient nově stane například profesionálním řidičem nebo se jeho náplň práce rozšíří o práce s vysokozdvižným vozíkem, mostovými jeřáby a podobně, je potřeba prověřit, zda se stávající pojištění vztahuje i na tyto činnosti.
 
3) Křížová odpovědnost
Pokud je klient zaměstnán v rodinné firmě a má sjednánu zaměstnaneckou odpovědnost, musí mít smlouvu nastavenu tak, aby kryla i riziko křížové odpovědnosti.
 
4) Spoluúčast
V praxi se občas lze setkat s klientem, který sice odpovědnostní pojistku má, ale spoluúčast je na této smlouvě je pouze ve výši například 30 %. Aktualizací smlouvy by přitom mohlo být možné snížit spoluúčast jen na kupříkladu 10 % nebo 1000 Kč, a to při jen nepatrně vyšší ceně pojištění v řádu stokorun.
 
5) Územní platnost
Na starších smlouvách je většinou nastavena územní platnost Česká republika. Pokud ale výrobek, na němž se klienti pracovně podílejí, opustí hranice ČR, je potřeba mít v pojištění nastavenu územní platnost Evropa, popřípadě Svět.
 
Předchozí článek Další článek