Investice
Předchozí článek Další článek

Nejlepší ochrana vašich investic před koronavirem? Kvalitně nastavený Privátní finanční audit.

Robert Novoměstský (3.3.2020)

Ve světě řádí od začátku prosince 2019 nebezpečný virus COVID-19. Počty nakažených stoupají po celém světě. Koronavirus zasáhl nejen zdraví lidí, ale také ekonomiku a finanční trhy. Je panika na místě? A jak se situace kolem koronaviru promítne dále do fungování ekonomiky a trhů? A co mé investice? Jsou v bezpečí? Mám prodávat, nakupovat nebo čekat? 


Úvod

Od začátku prosince 2019 řádí ve světě nebezpečný virus. Nejedná se o chřipkovou nákazu, ale o zcela novou infekci, virus COVID-19 ze skupiny koronavirů. Symptomy onemocnění se v mnohém podobají chřipce. Pokud je v případě chřipky řada otázek doposud nezodpovězena, pak koronavirus klade na vědce ještě větší nároky. O koronaviru toho zatím není mnoho známo. Přirovnání k chřipce se přímo nabízí a tak vznikají odhady založené na minulých chřipkových epidemiích a pandemiích.

Chřipkové epidemie jsou běžnou příčinou úmrtí. Jen v USA zemře každoročně na chřipku cca 20 tisíc lidí a celosvětově to bývá až 650 tisíc. Doposud největší virulentní pandemie v dějinách lidstva, co do počtu obětí, byla tzv. španělská chřipka, která zachvátila svět po 1 sv. válce v letech 1918–1919. Nejhorší byla její druhá vlna, která se datuje od září do prosince 1918, kdy byla mortalita až 2,5 %. Celkový počet obětí je nejistý, ale aktualizovaný výpočet hovoří o 50 milionech úmrtí. To je více než trojnásobek vojenských i civilních obětí 1.světové války.

Koronavirus COVID-19 je stejně jako chřipka infekčním onemocněním dýchacích cest. Od chřipky se ale liší, a to příčinou, přenosem i léčbou. Proti koronaviru není vakcína, kdežto na většinu typů chřipky prevence existuje. Z hlediska počtu obětí není aktuální daň koronaviru ničím ve srovnání s chřipkou, která řádí každoročně. Úmrtnost u chřipky je cca 0,1 %, kdežto COVID-19 způsobuje úmrtí ve 2 až 3 % případů. Nejběžnější symptomy koronaviru jsou horečka, kašel a dýchací obtíže.

Naštěstí není aktuálně nikde ve světě chřipková epidemie, která by dopady koronaviru zhoršila. Svět je samozřejmě mnohem propojenější, než byl v roce 1918, takže podmínky pro šíření virů jsou ideální. Letecká přeprava hraje při přenosu klíčovou roli. Doufejme, že obětí bude málo, nicméně i bez toho budou náklady spojené s virem extrémní.

 

Finanční trhy

Akciové trhy ve světě poklesly za poslední týden (k 27. únoru) přibližně o 10 %. USA ztratily 8 %, Evropa asi 7 % a Asie 6 %. Propad v Číně nebyl velký, protože akcie padaly již před tímto datem, a to dosti razantně. Ceny akcií se tak vrátily na úrovně z října loňského roku.

Výnosy do splatnosti amerických vládních 10letých dluhopisů dosáhly historického minima 1,30 %. (Výnosy klesají, když ceny rostou.)
Posílení dolaru je zřejmé, resp. posílení rezervních měn (dolar, euro, frank, …) a oslabení ostatních měn lze čekat s vysokou pravděpodobností.

Zřejmě nastane další posilování kvalitních dluhopisů a pokles cen HY a EM dluhopisů. Komodity již několik týdnů oslabují, ale zlato roste. Zlato opět slouží jako krátkodobá kotva v době paniky.
 

Makroekonomika

Z ekonomického hlediska stál vyspělý svět již před tímto virem na pokraji recese. Aktuálně se tak riziko hospodářského poklesu ještě zvýšilo. Na druhou stranu ekonomický a finanční systém jako celek nebyl burzovními propady z minulého týdne postižen. Lze očekávat oslabení globální ekonomiky.
Loni při obchodních válkách trpěl celý svět (Německo bylo dvakrát málem v recesi, Japonsko má pokles HDP přes 6 % ve 4. kvartále), ale akcie i přesto posilovaly na historická maxima. Pokud se koronavirus spojí s těmito aspekty, pak je recese zaručená.

Otázka zní, jak se s těmito událostmi vlády vypořádají. Novou nákazu nezvládají, i když všechny ve shodě tvrdí, že všechno je pod kontrolou. Šíření infekce se jim ale zastavit nepodařilo. Ekonomické dopady samotné nemoci nebudou zřejmě tak zásadní, jako může být panika s tímto virem spojená. Koronavirus ve spojení s ostatními probíhajícími aspekty mohou lehce přejít do globální ekonomické krize.
 

Privátní finanční audit (PFA)

Základem pro jakékoliv finanční rozhodnuti je Privátní finanční audit. Reakce na náhlé události, jako je koronavirus, musí vycházet z PFA. Finanční plán rozlišuje krátký a dlouhý časový horizont. Jedna věc je krátkodobé kolísání a něco jiného je plánování zdrojů na 30 letý časový horizont.
Strategická alokace vychází ze stoleté historie finančních trhů a zohledňuje události jako jsou například druhá světová válka, kubánská krize nebo pád berlínské zdi.

Všechno děláme podle PFA. Ten je založený na dlouhodobých cílech a zdrojích klienta. Budoucnost neznáme a na tomto vědomí PFA stojí.
Zcela jistě je realizace kroků z PFA v současné době pod tlakem, a to ze strany poradců i klientů. Proto se podívejme na několik situací, které mohou v praxi nastat, a proberme možné reakce viz následující tabulka.
 
Oblast PFA Situace z PFA Reakce
Pravidelná investice Nastavená pravidelná investice Pokračovat v realizaci kroků z PFA
Čerpání renty Nastavené čerpání renty Pokračovat v realizaci kroků z PFA
Jednorázové investice Připravená jednorázová investice ve výši do 100 tisíc Kč do jednoho fondu Pokračovat v realizaci kroků z PFA
  Připravená jednorázová investice ve výši od 100 tisíc Kč do 500 tisíc Kč do jednoho fondu Rozdělit na 3 investice, tedy 1 transakce za měsíc po dobu 3 měsíců
  Připravená jednorázová investice ve výši nad 500 tisíc Kč do jednoho fondu Rozdělit na 6 investic, tedy 1 transakce za měsíc po dobu 6 měsíců
Jednorázové výběry Připravený výběr ve výši do 100 tisíc Kč z jednoho fondu Pokračovat v realizaci kroků z PFA
  Připravený výběr ve výši od 100 tisíc Kč do 500 tisíc Kč z jednoho fondu Rozdělit na 3 výběry, tedy 1 transakce za měsíc po dobu 3 měsíců
  Připravený výběr ve výši nad 500 tisíc Kč z jednoho fondu Rozdělit na 6 výběrů, tedy 1 transakce za měsíc po dobu 6 měsíců
Připravené rebalancování Mezi akciovými fondy navzájem Vyčkat na pokles tržní volatility pod 20 bodů indexu VIX
anebo rozdělit na 3 kroky (1 krok v měsíci)
  Z akcií do dluhopisů Vyčkat na pokles tržní volatility pod 20 bodů indexu VIX
anebo rozdělit na 3 kroky (1 krok v měsíci)
  Z dluhopisů do akcií Pokračovat v realizaci kroků z PFA
 
Vysvětlení k tržní volatilitě měřené indexem VIX: VIX je index, který ukazuje volatilitu na trzích. K 27.2.2020 byla hodnota indexu na 40 bodech, což značí zvýšenou volatilitu. Normální je hodnota kolem 20 bodů a méně. Volatilita je způsobená právě výprodeji na akciových trzích po celém světě.
 
Možná bude těžké zachovat silné nervy, protože situace s koronavirem se ještě může zhoršit. Lze totiž očekávat, že vzniknou další ohniska virové nákazy nebo že přijdou druhá a třetí vlna infekce. PFA slouží v takových situacích jako kotva. Dlouhodobé plánování je základem, jak chránit majetek klienta.
 

Závěr

Na probíhající situaci lze nahlížet jako na příležitost k nákupu akcií se slevou. Na druhou stranu byly v pátek 27.2.2020 ceny na úrovních října 2019. Takže je to spíše stav, kdy investor může z nových prostředků nakupovat za podzimní ceny. Tak či onak to je pro dlouhodobé investory irelevantní, protože ti se řídí PFA. Na prvním místě je diverzifikace napříč třídami aktiv, napříč regiony, sektory a měnami.

Z pohledu fundamentální analýzy se totiž v případě koronaviru o bublinu (resp. obrácenou bublinu) nejedná. Bublina má jisté definiční znaky a současná situace se jí může podobat pouze panikou a davovým šílenstvím, které ještě mohou narůstat. Aktuální situace má, oproti bublině, jasný technický důvod, a tím je koronavirus a neschopnost vlád (a dalších odpovědných osob) zastavit jeho šíření.

Globální hospodářská krize přijde, pokud se ke koronaviru připojí více vlivů. Těmito systémovými riziky jsou nefunkční monetární politika většiny vyspělých zemí, nechuť k realizaci fiskální expanze v době záporných reálných úroků, pokračující obchodní války, dopady klimatických změn, probíhající stagnace vyspělého světa.

Hrozící pandemie, či spíše dopady opatření proti vzniku této pandemie, mohou ovlivnit ekonomiku a potažmo finanční trhy na delší dobu než jenom pár měsíců. Aktuálně jsou největším rizikem právě dopady opatření, která mají zamezit šíření koronaviru, než daň v podobě ztracených lidských životů. A to je jistě ta lepší varianta. Dále se ukázaly slabiny současného světa. Planeta je propojená a globální ekonomika je životně závislá na Číně.
 
Je nutné udržet emoce na uzdě. Budoucnost neznáme a na tomto vědomí byl sestaven PFA každého klienta. Pokles cen akcií může být u konce, ale taky se může jednat jen o začátek vleklé globální krize. Právě pro takové případy byl sestaven PFA, tedy aby byl ochráněn majetek klientů před takovými událostmi a emocemi z nich plynoucími. Události sledujeme a vyhodnocujeme jejich možné dlouhodobé dopady na principy PFA. Prozatím nejsou nutné žádné metodické úpravy poradenského konceptu Freedom FS.
Předchozí článek Další článek